Happy colleagues having snack at break in office
Skatt & Ekonomijuni 09, 2022

Skattefri sommargåva i år?

Många arbetsgivare vill ge sina anställda en sommargåva som ett tack för vårens arbete och som en uppmuntran innan semestern. Är en sådan gåva skattefri eller skattepliktig? Finns möjligheten att ge en dyrare sommargåva i form av en coronagåva kvar? I den här artikeln reder vi ut vad som gäller gåvor under 2022.

Sommargåva till anställda

Gåvor till anställda har i många år varit en intressant fråga. Som givare av en gåva vill man kanske uppvakta en anställd vid en födelsedag eller belöna en anställd för en prestation. Som anställd mottagare vill man sannolikt ha många och skattefria gåvor av sin arbetsgivare. 

Skattefria gåvor

De gåvor som enligt gällande lagtext, 11 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) är skattefria, är följande och beloppen uppgår till. 

Julgåvan - 500 kronor

Denna gåva kan ges till de anställda i samband med julhögtiden en gång om året.  

Jubileumsgåvan - 1 500 kronor

En gåva som ges i samband med att ett företag firar 25-, 50-, 75-, 100-årsjubileum och så vidare. 

Minnesgåvan - 15 000 kronor

När individen firar något. Exempelvis fyller 50 år eller går i pension. Denna gåva kan med skattefrihet ges av en arbetsgivare två gånger under en anställning varav den andra gåvan ska ges vid anställningens upphörande. 

Gåva vid annan tidpunkt

Många arbetsgivare vill ge sina anställda gåvor vid andra tillfällen än de uppräknade ovan. Exempelvis i form av en sommargåva. Något utrymme för att med skattefrihet göra detta finns inte. För att julgåvan ska vara skattefri ska den ges i nära anslutning till julhelgen och det går inte att ge en julgåva till ett lägre belopp för att sedan använda mellanskillnaden upp till 500 kronor i form av en sommargåva. 

Coronagåvan

Den så kallade coronagåvan finns inte kvar. Under pandemin infördes en skattefrihet för gåvor som en arbetsgivare gav till de anställda. För år 2020 uppgick det skattefria värdet till 1 000 kronor och för 2021 till 2 000 kronor. Det innebar att man kunde ge de anställda exempelvis en sommargåva skattefritt dessa två åren men varken tidigare eller nu senare. 

Kan reklamgåvan vara ett alternativ?

Många företag tar fram reklamgåvor som man delar ut till sina kunder vid lämpliga tillfällen. Man brukar prata om enklare presentartiklar av relativt ringa värde försedda med företagets namn eller logotype. Skatteverket anser att beloppsgränsen för att en reklamgåva ska vara avdragsgill går vid högst 300 kronor. 

Frågan är då om en arbetsgivare kan ge sina anställda överblivna reklamgåvor i exempelvis sommarpresent skattefritt? Svaret på den frågan är sannolikt ja. Det innebär att ett badlakan, en badrock, en kylväska eller någon annan sak med företagets namn skulle kunna vara en skattefri gåva till personalen.

Kommentar

Reglerna om skattefria gåvor känns gamla och otidsenliga. Utrymmet att ge skattefria gåvor är mycket begränsat vilket framgår ovan. Jag tror att många arbetsgivare skulle vilja kunna ge enklare gåvor i form av presentkort på biobesök eller Trisslotter och liknande men dessa blir ju skattepliktiga från första kronan om de inte ges i form av någon av de skattefria gåvorna. Sedan är det sannolikt en annan sak hur det hanteras i praktiken.


Om man införde en regel som gav en arbetsgivare möjlighet att ge varje anställd gåvor för låt säga 1 000 kronor per år skulle detta sannolikt välkomnas av många som vill göra rätt. 

 

Företagsbeskattning, Regelverket för fåmansföretagare (inkl. 3:12 reglerna), Personbeskattning, Kapitalbeskattning, Skattefrågor ägarledda företag, Fåmansföretag, Handelsbolag & Enskilda Firmor.
Back To Top