Bevakar skatteavgöranden från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och EU-domstolen samt Skatteverkets tyckande i olika frågor.

Expertområden:
Företagsbeskattning, Regelverket för fåmansföretagare (inkl. 3:12 reglerna), Personbeskattning, Kapitalbeskattning, Skattefrågor ägarledda företag, Fåmansföretag, Handelsbolag & Enskilda Firmor.

Back To Top