Bakgrund

Utbildad jurist vid Handelshögskolan i Göteborg med mer än 30 års erfarenhet av skatterelaterade frågor. Inledde sin karriär på Skatteverket och blev den första skatteinformatören i Sverige.  

Nuvarande tjänst 

Arbetar som Skattejurist och har varit anställd inom Wolters Kluwer under mer än 10 år uppdelat på två olika perioder. Jan-Erik bevakar skatteavgöranden från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och EU-domstolen samt Skatteverkets tyckande i olika frågor.  

Särskilda expertområden  
  • Personbeskattning 
  • Kapitalbeskattning  
  • Frågor som rör enskilda näringsidkare 
Back To Top