Intresset för ekonomi har ökat bland våra kunder
Skatt & Ekonomiseptember 19, 2022

Intresset för ekonomi har ökat bland våra kunder

Efter:Malena Eklund

Foto: Malena Eklund

Det västsvenska revisionsföretaget Konrev, Konsultation & Revision AB grundades för mer än trettio år sedan och har sedan dess arbetat med redovisning och revision.

– Det flesta kunderna kommer genom rekommendationer, kunderna är ofta långsiktiga, vilket innebär att vi arbetar med dem i många år, säger Karin Niklasson, auktoriserad revisor och revisionsansvarig hos Konrev.

Konrev grundades

för mer än trettio år sedan och från början var det två bolag, en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå. Numera är det ett sammanslaget bolag. Ett modernt redovisnings- och revisionsföretag som arbetar med små och medelstora bolag i alla branscher. De flesta av Konrevs kunder är ursprungligen västsvenska bolag eller företag med kopplingar till Göteborgsområdet. En del kunder har sedan förgrenat sig geografiskt när de vuxit så numera är vi verksamma på flera platser men fortfarande främst i västra delen av Sverige. Konrevs huvudkontor är förlagt ett stenkast från havet i södra Göteborg, i Hovås.

Vi är med och hjälper våra kunder i olika ekonomiska situationer

Konrev arbetar förutom med traditionell redovisning och revision med att ge ekonomisk rådgivning i ett större perspektiv. De kan även vara till hjälp när kunder vill sälja eller köpa företag eller när kunden står inför ett generationsskifte, vill gå igenom utdelningsmöjligheter eller lösa någon skattefråga. Det kan också handla om att kunden vill ha hjälp med att förstå ett avtal eller är behov av en värdering av ett bolag. Konrev är med och stöttar kunden och fungerar som ett bollplank.

För att få rätt information för att fatta korrekta beslut i de olika situationerna är det mycket viktigt att kunden har en uppdaterad och avstämd bokföring.

– Vi på Konrev har mycket kunniga och välutbildade redovisningskonsulter som hjälper kunden med detta, säger Helén Jonasson, auktoriserad redovisningskonsult byråansvarig för redovisningen.

Det har gått mer än trettio år sedan Karin Niklassons pappa Björn Börjesson tillsammans med Per Norberg, båda revisorer, grundade Konrev år 1984. Byrån har vuxit och i dag är de 15 medarbetare.

Under åren som har förflutit har de märkt att hela branschen har förändrats på flera sätt, exempelvis har andra kommunikationsverktyg skapat förutsättningar för ökad kontakt och med detta har frågorna till Konrev blivit fler.

Rådgivningen har ökat de senaste åren

Förändringar som märkts sedan Konrev grundades är bland annat att idag sker bokföringen mer löpande och uppdateringar görs dagligen. Mycket har digitaliserats och kunderna har fått ett större behov av att få tillgång till resultatet oftare. Det beror också på att intresset för ekonomi generellt har ökat bland kunderna och som en följd av det har även rådgivningen ökat de senaste åren. Konrev rekommenderar sina kunder att fråga om råd innan de fattar viktiga beslut.

– Vi ser positivt på trenden med det ökade intresset för ekonomisk rådgivning. Det är väldigt roligt, spännande och utmanande med rådgivning till våra kunder och det innebär också att vi lär känna våra kunder ännu bättre då kontakten med dem också ökar, säger Helén Jonasson.

Vi har specialiserat oss på små och medelstora företag

Konrev arbetar med både små och medelstora bolag och har en stor bredd vad gäller branschinriktning. De arbetar mycket med fastighetsbolag, transport- och shippingbolag, konsult- och serviceföretag, men även med många fler branscher och framhåller att alla är välkomna. De arbetar även med likvidationer och lagerbolag, vilket de har valt att komplettera sitt utbud med.

– Likvidationer och lagerbolag efterfrågas emellanåt hos våra kunder, många kunder som har funnits länge vill gå i pension och behöver därför hjälp med likvidation av sitt bolag. Det förekommer även att en kund får en anställning och väljer då att inte ha kvar sitt bolag. Det vanligaste är enklare former av likvidationer då bolaget är i stort sett vilande eller bedriver endast verksamhet i en liten omfattning och kunder som då enbart vill avsluta sitt bolag, säger Karin Niklasson.

Vi utgår från Byrå

Konrev använder många av Wolters Kluwers program. De utgår från programmet Byrå, där klientdatabasen finns. De använder de olika programmen beroende på vilken tjänst de utför åt sin kund. Det är allt ifrån bokslut och skatt till revision. Övriga tjänster som erbjuds till kunderna kan vara att upprätta dokument vid till exempel en fusion eller att bolaget håller en extra bolagstämma där de beslutat om till exempel en utdelning. För att upprätta dessa dokument är Wolters Kluwers program Dokument ett mycket bra hjälpmedel. Konrevs anställda registrerar sin tid i Byrå Tid, byråns fakturor upprättas i programmet och skickas via integration till Fortnox och deras bokföring.

Konrev arbetar med att digitalisera sin verksamhet. Ett led i digitaliseringen är att bolaget via Byrå skickar samtliga uppdragsbrev för digital signering via Wolters Kluwers samarbetspartner Penneo. Bolaget har även börjat att skicka in årsredovisningar digitalt via Wolters Kluwers Bokslut.

Konrev, Konsultation & Revision AB

  • Redovisnings och revisionsbyrå
  • Grundat 1984 av Björn Börjesson och Per Norberg
  • 15 medarbetare
  • Ligger i Hovås, söder om Göteborg, men är verksamma i hela Sverige
  • Vill vara sina kunders högra hand vad beträffar ekonomisk vägledning, redovisning och revision
  • Arbetar med små– och medelstora bolag i alla branscher

För mer information om byrån och dess verksamhet samt de anställda besök byråns hemsida www.konrev.se

Malena Eklund
Back To Top