New Joiners Training
Skatt & Ekonomiseptember 09, 2023

3 sätt att öka bokslutets mervärde

Att presentera ett bokslut för en kund har du säkert gjort många gånger tidigare. Så nu kanske det är dags att göra bokslutet lite mer intressant och spännande? 

Genom att använda dit bokslutsprogram och gå lite djupare på valda delar ger du din kund ett stort mervärde och din roll som redovisningskonsult blir ännu starkare. Med hjälp av nedanstående rapporter ger du kunden en mer komplett och heltäckande bild av sitt företag.

1. Nyckeltalsrapporten

Även om du inte brukar prata så mycket om nyckeltal så är de en viktig komponent i ett företags ekonomi. Försök att avdramatisera det hela genom att välja ut ett fåtal nyckeltal som du pratar om och förklarar grundligt. Med hjälp av nyckeltalsrapporten i Capego Bokslut kan du enkelt välja ut några nyckeltal som visas med tydliga grafiska modeller. Här står vad nyckeltalet används för och du har möjlighet att skriva egna kommentarer. I programmets analysdel kan du få fram nyckeltal per år eller månad och därmed få stöd i dina förklaringar.

2. Resultaträkning översikt

Resultaträkningen är något som många företagare är intresserade av. Gör den ännu mer intressant genom att ta fram rapporten Resultaträkning översikt. I denna ser du resultaträkningen 3-4 år bakåt i tiden, uppställda bredvid varandra. Denna översikt gör det väldigt enkelt att se hur företaget har utvecklats. Du kan också välja att visa alla poster i procent av omsättningen för att ännu tydligare kunna se hur olika poster har förändrats mellan åren.

3. Periodsammandrag för resultaträkningen

Rapporten ”Periodsammandrag för resultaträkningen” som du hittar i analysmodulen visar hela resultaträkningen per månad. Rapporten ger en överskådlig bild över eventuella svängningar i resultatet mellan olika månader under året. Här kan du och din kund hitta ledtrådar för att jämna ut svängningarna.

Back To Top