a person sitting at a table in front of a window
Skatt & Ekonominovember 29, 2021

Hybridarbete – det nya normala?

Hybridarbete, att jobba några dagar hemma och några på kontoret, blir allt vanligare. Vad behöver man tänka på kopplat till skatt och bokslut?

Coronapandemin tvingade världen att ställa om och studier visar att den digitala transformationen på våra arbetsplatser hoppade ungefär fem år framåt i utveckling på bara några månader.

En av de förändringar som bedöms mest trolig att bli bestående är att arbetsgivare erbjuder sina medarbetare att jobba hemma en eller ett par dagar i veckan. Det brukar benämnas som hybridarbete och kan innebära fördelar både för arbetsgivaren och den anställda. Arbetsgivaren kanske kan ha ett mindre kontor och den anställde kan uppleva en större flexibilitet i vardagen. Men det innebär också nya utmaningar. I den här artikeln tar vi upp några punkter som kan vara bra att tänka på, relaterade till skatt och bokslut.

Vilka skatteregler gäller vid hybridarbete?

Ett vanligt missförstånd är att det skatterättsliga regelverket hindrar en anställd från att jobba hemifrån mer än hälften av sin arbetstid. En anställd har i regel ett tjänsteställe, vilket är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. Men om en anställd skulle arbeta mer än halva tiden hemifrån så innebär det inte automatiskt att tjänstestället flyttas till bostaden.

Så länge den anställde har möjlighet att gå till kontoret merparten av tiden så är huvudregeln att kontoret är tjänsteställe. Om arbetsgivaren däremot avtalar med den anställde att hen ska arbeta hemifrån merparten av tiden så ändras tjänstestället till bostaden.

Vilka arbetsredskap behövs?

Anställda som jobbar mycket hemifrån kan behöva extra arbetsredskap, så som skärmar, kontorsstolar eller höj- och sänkbara skrivbord. Redskap som den anställde behöver för sin anställning är fullt avdragsgilla för arbetsgivaren och arbetstagaren förmånsbeskattas inte för detta. Detta eftersom detta klassas som arbetsgivarens egendom.

För att kunna arbeta hemifrån så behöver den anställda givetvis ha möjlighet att komma ut på internet. Idag är det dock så vanligt i med bredband i våra bostäder att det ses som en privat levnadskostnad för vilket avdrag inte medges.

Vilken typ av programvara funkar bäst?

Det är förstås många faktorer som spelar in när du väljer vilken programvara du ska använda för skatt och bokslut. Men generellt sett så är det praktiskt att använda sig av moderna program som ligger helt, eller delvis, i molnet när du arbetar hemifrån. Med all data lagrad i molnet så kan man alltid komma åt den oberoende av tidpunkt och var man befinner sig. 

Moderna program erbjuder dessutom i stor utsträckning integration med andra program och automatiserade flöden, vilket gör informationsöverföringen säkrare. Oavsett vilken typ av program du väljer är det dock viktigt att det sker i samråd med din it-avdelning.

Wolters Kluwer Sverige

Skatt & Ekonomi

Se alla våra lösningar

Back To Top