WorkingAsATeam-GroupMeetsAtConferenceTable-Full-Width-Hero.jpg
Skatt & Ekonomidecember 13, 2023

För Atrakta är Capego Bokslut en pusselbit i samskapandet

Atrakta erbjuder tjänster inom revision, redovisning och rådgivning med kundupplevelsen i fokus och genom att välja ”en annan väg” än mer traditionella revisions- och redovisningsbyråer. Med nya sätt att tänka och samskapa var användarvänlighet, transparens och dokumentation viktigt i valet av systemstöd.

Utmaning och drivkrafter

När Atrakta grundades 2021 var det utifrån en stark drivkraft att bryta ny mark i revisionsbranschen. Målet är att attrahera kunder som vill välja en annan väg mot en sund och god utveckling genom att dra nytta av den filosofi för samskapande som Atrakta har utvecklat. Samskapandet bygger på att man tillsammans med sina kunder och professionella nätverk utvecklar hållbara, lönsamma och attraktiva bolag, fokuserar på helheten och ser till både människorna och siffrorna.

– Drivkraften för Atrakta är inte i första hand lönsamhet, utan det ser vi som en naturlig effekt av allt vi gör utifrån ambitionen att ”skapa den bästa kundupplevelsen”. Det är kraften som skapas när vi agerar och jobbar tillsammans inom bolaget, med våra kunder och samskapare som leder till goda resultat, berättar Helen Salmonsson som är en av fem grundare och idag VD på Atrakta.

De första åren har mycket fokus lagts på att skapa en gemensam värdegrund och identifiera ett antal nyckelbeteenden som medarbetarna kontinuerligt utvecklar och reflekterar över, och som tillsammans bygger företagskulturen.

Val av lösning

Kunderna finns inom vitt skilda branscher. Den gemensamma nämnaren är bolag med ambitioner, alltifrån enmansbolag, till koncerner med flera miljoner i omsättning. Atrakta verkar främst i Jämtland, med bas i Östersund, men har kunder även i andra delar av landet. Bland annat flera uppdrag i Stockholmsområdet.

Atrakta valde Capego Bokslut baserat på en kombination av egna erfarenheter och samtal med andra nystartade byråer.

– Jag har egen erfarenhet av Capego och Wolters Kluwer sedan tidigare och visste att Capego Bokslut var ett bra system som kunde passa oss. Att programmet känns användarvänligt och är molnbaserat var viktigt för oss. Det är ett system och ett samarbete som passar det sätt som vi har valt att jobba på. Vi ser möjligheterna med ny teknik och välkomnar den utvecklingen, men värdesätter att ha en programleverantör som även kan möta de behov som vi och våra kunder har här och nu, säger Helen.

Utöver Capegos molnbaserade bokslutssystem jobbar Atrakta även i Wolters Kluwers program för Revison och Skatt.

– Vi hade en kvalitetskontroll här efter 2 år på fyra revisorer och fick klart godkänt på alla 8 uppdrag och som byrå. Det är inte bara är en kvalitetsstämpel för oss utan också på de verktyg vi jobbar med.

Förväntningar och resultat

– Vi är mycket nöjda med Capego och känner oss trygga med att vi inte missar något och kan leverera med kvalitet. Det känns också bra att systemet stöttar vårt sätt att arbeta personoberoende utan att tumma på det personliga engagemanget i kunddialogerna som är så viktigt för oss, säger Helen.

Hon lyfter till exempel fördelarna med att enkelt kunna dela på arbetet och stötta kunder på bästa sätt, tack vare gemensamma rutiner och att det är lätt att dela information.

– Capego har varit ett bra stöd i vårt arbete med att minska personberoendet eftersom systemet hjälper oss att ha samma rutiner gällande dokumentation för alla kunder. Det ökar kvaliteten i kundleveranserna och gör det enklare för kollegorna att täcka upp för varandra, till exempel om någon blir sjuk. Det minskar vår sårbarhet och känns tryggt även för våra kunder.

I och med att dokumentationen görs i varje månadsbokslut, går det också smidigt att stänga slutet av året. Det uppskattas av kunderna. Dels för att de kan få tillförlitliga beslutsunderlag löpande under året baserat på hur de ligger till, dels för att bokslutet kan göras klart snabbare när det väl är dags.

– Det är också värdefullt för oss med integreringen mot Fortnox. Vi vill jobba så digitalt och automatiserat som möjligt för att kunna lägga mer tid på rådgivning. Då är det viktigt med rätt verktyg som stöttar det på olika sätt, som exempelvis att kunna skicka in bokslut och revisionsberättelserna digitalt, vilket är både enkelt och bra.

Atrakta utvecklar ständigt sina processer och arbetssätt. Det ligger i medarbetarnas DNA att ifrågasätta, komma med egna initiativ och idéer om hur de kan utveckla arbetet.

– Vi pratar mycket om hur vi kan öka värdet för våra kunder ännu mer. Det kommer många enskilda initiativ från medarbetarna på hur vi kan jobba annorlunda, smartare och få ännu mer enhetliga processer. Är man en del av oss så gillar man både att se sina kollegor utvecklas och hjälpa kunderna att växa, avslutar Helen Salmonsson.

På bara några år har Atraktas annorlunda sätt att arbeta, med engagemang och samskapande för att skapa bättre kundupplevelser, väckt intresse inte bara på hemmaplan i Östersund. Planerna på att etablera flera kontor är i full gång och företaget letar nu även medarbetare i övriga landet.

OM ATRAKTA 

Atrakta erbjuder alla tjänster inom revision, redovisning och rådgivning med ett speciellt helhetsperspektiv på kundernas verksamhet och utveckling – ”en annan väg”. Med en egen smart modell bidrar Atrakta till att skapa engagemang och i sin tur sunda, attraktiva bolag. Atrakta startade 2021 och arbetar rikstäckande med kundkontakter över hela landet och utvecklas på fler platser. 

Besök Atrakta här.

Back To Top