Katarina Thörnqvist, VD Wolters Kluwer
Skatt & Ekonomidecember 04, 2020

Branschen behöver data för att utvecklas

Foto: Michael Levin

Vem äger datan? En relevant fråga som är högst aktuell, inte minst i vår bransch. Vi hjälper gärna till att reda ut eventuella frågetecken. 

Digitaliseringen har inte undgått redovisnings- och revisionsbranschen. Det visar sig tydligt i en undersökning vi låtit göra, där hälften av landets byråer säger sig ha digitaliserat sin verksamhet.

Utvecklingen av branschen är beroende av att programvaruleverantörerna kan hantera data, med bibehållen integritet. Med ökande mängder data kommer också ett större ansvar, och vi välkomnar diskussioner som leder till ökad tydlighet för våra kunder.

För oss är det avgörande att alltid uppfylla rättmätiga krav på säkerhet, transparens och integritet. Det är avtalen mellan programvaruleverantören och kunden, exempelvis en redovisningskonsult, som reglerar såväl ägarfrågan som nyttjanderätten av datan. Vi är idag tydliga i våra avtal med att det är kunden som äger datan. Kunder har alltid rätt till sin data och kan enkelt hämta ut den och flytta den till annan plats när de så önskar.

Genom att uppfylla de krav GDPR ställer skyddas individernas grundläggande rättigheter och friheter. Hanteringen av persondata finns tydligt beskrivet i våra villkor som finns att läsa på vår hemsida. Vi utgår från IT& Telekomföretagens regelverk och har även ett särskilt avtal för byråer som hanterar kunders data, ett så kallat sub-processing agreement. Vi sparar data i minst 60 dagar efter att en kund begärt ut den eller sagt upp ett avtal. Därefter raderar vi eller anonymiserar datan inom 12 månader.

Grunden för branschens utveckling

Att vi har tillgång till kunders data är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster vi utlovar, för kundsupport och prestandaoptimeringar. Vi använder datan för att förbättra och utveckla våra tjänster. För detta ändamål används alltid aggregerad data och vi har alltså inte möjlighet att särskilja specifik information.

Det är efterfrågan från kunder som styr i vilken riktning tjänsterna utvecklas. Att branschen är mitt uppe i en omvälvande förändring, driven av digitalisering och AI som effektiviserar arbetet och minskar manuell hantering är ett faktum. Vi upplever att byråerna ser denna utveckling som positiv, men självklart sätter det även press på dem att utveckla sina erbjudanden.

Vi verkar alla i samma förtroendebransch, där ett företag behöver ha förtroende för sin konsult och konsulten behöver vara säker på att detta förtroende backas upp i programvaran. Vi välkomnar alltid diskussioner om hur vi själva och branschen kan bli bättre.

Katarina Thörnqvist
VD, Wolters Kluwer Tax & Accounting, Skandinavien.

Back To Top