MoveOnEkonomipodd-mobileknee-sml.png
Skatt & Ekonomiapril 24, 2024

#8: Human & Tech   

Hur kan man som ekonom, revisor eller redovisningskonsult hänga med i utvecklingen? Vi pratar AI, hur det påverkar branschen och hur innovation kan driva redovisningsbranschen framåt och hjälpa oss med rådgivning. 

Move On Ekonomipodd djupdyker i innovation och AI med dagens gäst som var finalist i årets AI svensk 2023, Erika Sjödin. Det pratas innovation, vad det innebär och hur man går framåt med innovationsarbetet, men också hur man kan applicera AI i redovisningsbranschen. Vi går igenom hur man håller sig uppdaterad och säker, och hur man bäst samverkar med AI och den nya tekniken.

Dagens gäst:  Erika Sjödin, innovationsledare på Bolagsverket och produktägare AI-hub 

  • Erika går igenom utvecklingen av AI, vart vi är på väg och vilka trender som finns idag. 
  • Hon pratar även om säkerhetsrisker och ansvarsfull AI, och vad man bör tänka på för att skydda sin data. 
  • Dessutom ger hon tips på hur man börjar med AI och vad kan man göra för att förbereda sig och ligga i framkant. 
Lyssna På Avsnittet 

Tidsstämplar

[5:17] Hur tar man en idé till en färdig produkt eller tjänst, och hur driver man innovationsarbetet framåt?

[7:35] Mycket idag är AI-genererat och något vi måste förhålla oss till. Vilken AI används idag och hur yttrar sig AI i vår vardag?  

[9:40]  Mycket handlar om data och dataskydd, det finns mycket kvar att lära om bland annat generativ AI.

[12:42] Hur håller man sig som redovisningskonsult eller revisor uppdaterad kring AI med regelverk och branschorienterad information?

[14:46] Vilka trender och utvecklingsområden kommer just nu inom AI? Vart är vi på väg med AI-assistenter och utveckling av GPT? Hur kommer AI påverka redovisningsbyråer?

[19:14] Tre snabba (med hjälp av AI) med Erika Sjödin.

[20:07] Måste man ha en AI-assistent? Behövs människan fortfarande eller kan AI ersätta redovisningskonsulten som rådgivare?

[27:25] Tre avslutande råd kring AI och innovation.  

Back To Top