Aż 82% pracowników uważa, że finansowanie przez pracodawcę posiłków w pracy powinno być standardem. Tymczasem. Na obiad w pracy, za który w całości zapłaci pracodawca, może liczyć 8,5% badanych, a 21% z nich na jego częściowe finansowanie. To wyniki badań, które zostały przeprowadzone na potrzeby raportu “Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030”, zrealizowanego przez infuture.institute. Pandemia, inflacja, wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny przyniosły za sobą zmiany, które wpłynęły także na potrzeby pracowników w kontekście świadczeń pozapłacowych. Badanie nastrojów i oczekiwań w tym obszarze stało się bardzo ważne dla firm chcących zadbać o dobrostan i zadowolenie swoich pracowników. Na pierwszy plan wysunęły się te benefity, które wspierają zdrowie pracowników, kondycję finansową oraz poprawiają ich samopoczucie i komfort pracy. Czy w nowej rzeczywistości benefit żywieniowy efektywnie adresuje te potrzeby?

Korzyści dla uczestników z udziału w prelekcji:

  • Poznanie najnowszych badań oczekiwań pracowników względem świadczeń pozapłacowych
  • Przybliżenie korzyści płynących z wdrożenia benefitu żywieniowego - zarówno dla pracowników, jak i pracodawców
  • Jak zmienią się oczekiwania pracowników względem posiłków w pracy w najbliższej dekadzie - na podstawie ustaleń z raportu “Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030”, zrealizowanego przez infuture.institute.

Kluczowe zagadnienia wystąpienia:

  • Oczekiwania pracowników względem świadczeń pozapłacowych z uwzględnieniem benefitu żywieniowego
  • Najczęściej oferowane benefity przez firmy na polskim rynku
  • Kluczowe zmiany, które wpłynęły na rynek świadczeń pozapłacowych
  • Przyszłość jedzenia w pracy na podstawie raportu “Food. Factories. Fluidity. Żywienie w fabrykach. Scenariusze przyszłości 2030”, zrealizowanego przez infuture.institute
  • Personalizacja to już za mało - kierunek - hiperpersonalizacja usług i benefitów - prezentacja scenariusza przyszłości z powyższego raportu

Serdecznie zapraszam!

Katarzyna-Patalan_RiP

Content and Communication Manager, SMARTLUNCH

Powrót do programu
Back To Top