Prezentacja pokaże wszystkie „Why, What i How” programu Employee Advocacy w firmach. Przejdziemy od rekrutacji ambasadorów, poprzez zasoby jakie są potrzebne oraz metody na budowanie zaangażowania i mierzenie skuteczności. Na przykładach realnych wdrożeń programów w polskich firmach powiemy jakie są dobre praktyki oraz powody, dla których niektóre programy nie osiągają zakładanych celów.

Korzyści dla uczestników z udziału w prelekcji:

  • praktyczna wiedza na temat wdrożeń programów Employee Advocacy na polskim rynku
  • poznanie najczęściej popełnianych błędów
  • praktyczna wiedza na temat Linkedin i wykorzystania jego możliwości
  • poznanie narzędzi, które automatyzują programy i umożliwiają monitorowanie rezultatów

Kluczowe zagadnienia wystąpienia:

  • Jakie korzyści policzalne i wizerunkowe przynoszą firmie programy Employee Advocacy?
  • Czy LinkedIn to odpowiednia platforma do tego typu działań?
  • Jak skutecznie zaprosić pracowników do programu?
  • Jak sprawić by pracownicy chcieli się angażować?
  • Jak wyznaczać cele i mierzyć rezultaty?
  • Jakie zasoby są potrzebne by zacząć program Employee Advocacy?

Przedstawię też przykłady programów i treści, które robią robotę oraz tych, które nie osiągnęły rezultatów i przyczyn, które do tego doprowadziły.

Zapraszam na mój wykład!

Powrót do programu
Back To Top