Godzina: 13:00 - 14:00

Debata będzie merytoryczną dyskusją z zaproszonymi ekspertami na temat zmian w prawie podatkowym w ciągu ostatnich 30 lat oraz ich wpływu na codzienną pracę księgowych, doradców podatkowych i biur rachunkowych. 

Poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Intencje i deklaracje ustawodawcy a praktyka w wykonywaniu obowiązków sprawozdawczych z perspektywy biur rachunkowych,
  • Prawo podatkowe na tle przemian systemu prawa, 
  • Konsekwencje woli ustawodawcy, by księgowość podatnika, w tym także jego  rozliczenia publiczno-prawne, mógł prowadzić każdy – przyczynek do dyskusji o zawodowym księgowym,
  • Ewolucja regulacji proceduralnych w prawie podatkowym.
Iwona Kaczorowska
Redaktor naczelna
Redaktor naczelna „Przeglądu Podatkowego”. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
beata boruszkowska
Prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Od 1997 r. związana z usługami księgowymi prowadzonymi przez biura rachunkowe. Od 2006 r. właściciela Biura Rachunkowego BEATA.
Bogumił Brzeziński
prof. dr hab., dr h.c.
Emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP).
Teresa Cebrowska
dr
Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członek Komitetu Standardów Rachunkowości.
Dariusz Strzelec
dr hab., prof. UŁ
Doktor habilitowany, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego, doradca podatkowy, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.
Powrót do programu