Prawo22 października, 2018

Zwolnienie z obowiązku zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za niski nakład pracy pełnomocnika

W orzecznictwie możemy odnotować rozbieżność stanowisk co do tego, czy wypadkiem szczególnie uzasadnionym w rozumieniu art. 102 k.p.c., uzasadniającym zasądzenie od strony przegrywającej tylko części kosztów albo nie obciążanie jej w ogóle kosztami zastępstwa procesowego należnego fachowemu pełnomocnikowi strony wygrywającej, jest również niski nakład pracy pełnomocnika.

Jak wskazuje D. Kucharski w linii orzeczniczej "Niewielki nakład pracy fachowego pełnomocnika jako podstawa do nieobciążania strony przegrywającej koniecznością zwrotu kosztów zastępstwa procesowego", LEX/el. 2018, do kosztów procesu, jak wynika z art. 99 k.p.c., m.in. należą koszty zastępstwa procesowego przysługujące gdy strona wygrywająca jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika.

Jednakże, w art. 102 k.p.c., ustawodawca wprowadził wyłom od zasady odpowiedzialności za wynik sprawy, przewidując, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Zdaniem części sądów, niewielki nakład pracy fachowego pełnomocnika stanowi szczególnie uzasadniony wypadek w rozumieniu art. 102 k.p.c. pozwalający na całkowite lub częściowe nieobciążanie strony przegrywającej koniecznością zwrotu stronie wygrywającej kosztów zastępstwa procesowego.

W innych orzeczeniach znajdziemy pogląd, zgodnie z którym niewielki nakład pracy fachowego pełnomocnika nie stanowi szczególnie uzasadnionego wypadku w rozumieniu art. 102 k.p.c. pozwalającego na całkowite lub częściowe nieobciążanie strony przegrywającej koniecznością zwrotu stronie wygrywającej kosztów zastępstwa procesowego.

Odpowiedź na pytanie, czy któryś z poglądów możemy obecnie uznać za dominujący, znajdziemy w ww. linii orzeczniczej.

Zachęcamy do lektury!

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top