Prawo17 lipca, 2020

Zdalne formy doskonalenia - Cezary Atelak

Epidemia koronawirusa sprawiła, że jednym z podstawowych problemów edukacji szkolnej stało się zdalne kształcenie uczniów. A co z dyrektorami i nauczycielami? Jak w czasie wymuszonej izolacji i ograniczonego dostępu do placówek prowadzących doskonalenie wygląda podnoszenie zawodowych kompetencji? Podpowiadamy, w jaki sposób dzięki internetowym rozwiązaniom można uzupełniać i aktualizować swoje kwalifikacje.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

O obowiązku nabywania nowych kompetencji i umiejętności mówi ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.):
- art. 6 pkt 3a – nauczyciel obowiązany jest doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami szkoły, za uchybienie temu obowiązkowi podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej (art 75 ust. 1);
- art. 7 ust. 2 pkt 4 – dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za zapewnienie pomocy nauczycielom w doskonaleniu zawodowym;
- art. 42 ust. 2 pkt 3 – w ramach czasu pracy (40 godzin na tydzień) nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia i czynności związane m.in. z doskonaleniem zawodowym;
- art. 70a ust. 3a – ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się m.in. koszty ich udziału w warsztatach, wykładach, szkoleniach, studiach zawodowych i innych formach prowadzonych przez placówki doskonalenia zawodowego czy szkoły wyższe.
(…)
Dyrektorzy często są również nauczycielami, mogą więc korzystać ze szkoleń dla nich przeznaczonych, ale potrzebują też wiedzy dotyczącej zarządzania placówką oświatową czy kwestii ruchu kadrowego. Przez ostatnie miesiące najważniejsza była organizacja nauczania zdalnego z wykorzystaniem form kształcenia na odległość – dla większości dyrektorów kwestia zupełnie nowa, nic więc dziwnego, że popełniali błędy, np. pozwalając nauczycielom prowadzić zajęcia on-line według własnego uznania, co nie zawsze okazało się dobrym rozwiązaniem. Dlatego pojawiła się oferta prowadzonych przez internet szkoleń z wykorzystania narzędzi internetowych i zasobów cyfrowych.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top