Prawo17 kwietnia, 2020

Zatrudnianie nauczycieli

Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, mianowania lub wciąż – choć w rzadkich przypadkach – zawierając z nim umowę cywilnoprawną. Przypominam zasady dotyczące wymaganych od kandydata informacji, pytań zadawanych na rozmowie kwalifikacyjnej oraz umów czasowych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

Kwestię zatrudniania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego reguluje przede wszystkim Karta Nauczyciela, choć nie obejmuje ona wszystkich kwestii i czasem odsyła do Kodeksu pracy.
Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania i zatrudnia go na stanowisku zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami oraz stopniem awansu zawodowego (art. 11 KN).
Co do zasady w szkole powinno się zatrudniać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (art. 10 ust. 3 KN). Jednak w uzasadnionych przypadkach, gdy np. placówka potrzebuje specjalisty z określonej dziedziny, dyrektor może przyjąć do pracy nauczyciela, który nie ma przygotowania pedagogicznego, a legitymuje się wymaganym wykształceniem. W takiej sytuacji warunkiem zawarcia umowy jest zobowiązanie danej osoby, że przygotowanie pedagogiczne uzyska w trakcie odbywania stażu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top