Samorząd Terytorialny
Prawo25 maja, 2023

Wyniki XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji obronionych w 2022 r., nadesłanych do XX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy ogłoszonego przez Wolters Kluwer Polska i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”
1. Komisja Konkursowa w składzie:
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (przewodniczący Komisji)
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Marek S. Szczepański
 • Klaudiusz Kaleta (sekretarz Komisji)
 – dokonała oceny nadesłanych prac.

Oceniono dziewięć rozpraw doktorskich oraz cztery prace magisterskie. Prace reprezentują różne dziedziny nauki oraz szerokie, a przy tym zróżnicowane grono uczelni.

2. W ramach budżetu Konkursu Komisja dysponowała środkami na nagrody indywidualne, postawionymi do dyspozycji przez Patronów Instytucjonalnych Konkursu, którymi są:
 • Związek Miast Polskich
 • Unia Metropolii Polskich
 • Związek Województw RP
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich RP
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
 • Wydawca miesięcznika „Samorząd Terytorialny” – Wolters Kluwer Polska.

3. Po wnikliwej analizie nadesłanych rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody (od podanych kwot nagród zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%):

NAGRODA ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 5.000 zł:

Konrad Wnorowski, za rozprawę „Międzynarodowe porozumienia polskiego samorządu terytorialnego w świetle prawa międzynarodowego”, promotor – prof. dr. hab. Maciej Perkowski; promotor pomocniczy – dr Wioleta Hryniewicka-Filipkowska (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa). 

WYRÓŻNIENIE ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 3.000 zł:


Maja Błaszak, za rozprawę „Zrównoważony rozwój miast w świetle budżetu obywatelskiego”, promotor – prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska; promotor pomocniczy – dr Agata Basińska-Zych (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości).

WYRÓŻNIENIE ZA ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ w wysokości 3.000 zł:


Joanna Kaźmierczak, za rozprawę „Odpowiedzialność za szkodę planistyczną”, promotor – prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji).

NAGRODA ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ w wysokości 2.500 zł: 

Bartosz Tomasz Namieciński, za pracę „Lokowanie wolnych środków w formie depozytu przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych u jednostek samorządu terytorialnego”, promotor – dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji).

4. Koszty Konkursu obejmujące m.in. wydatki na:
– dodatkowe upominki oraz publikacje książkowe dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych,
– roczne prenumeraty e-wydania „Samorządu Terytorialnego”,
 – prace Komisji Konkursowej,
zostały pokryte przez Wydawcę „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska.

5. Wręczenie nagród powinno nastąpić do końca czerwca 2023 r.

6. Komisja Konkursowa dziękuje Wydawcy „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska oraz Patronom Instytucjonalnym Konkursu za umożliwienie przeprowadzenia XX edycji Konkursu, zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i finansowej, co pozwoliło wybrać spośród nadesłanych dysertacji i nagrodzić najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie poświęcone problematyce samorządu terytorialnego.

Na tym protokół zakończono.
[podpisy członków Komisji Konkursowej]
Warszawa, 28 kwietnia 2023 r.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top