Prawo14 października, 2021

Wolters Kluwer partnerem konferencji Publikacje naukowe w Polsce

Konferencja „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian” odbędzie się w formie hybrydowej
3 listopada br. w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Na konferencji zostanie przedstawiona sytuacja rynku wydawnictw naukowych w kraju oraz oczekiwania dotyczące jego rozwoju wyrażane zarówno przez wydawców, bibliotekarzy, jak i środowisko akademickie oraz innych interesariuszy procesu komunikacji naukowej i upowszechniania nauki.

Celem konferencji jest zbudowanie platformy dialogu i współpracy podmiotów zajmujących się profesjonalnie ułatwianiem dostępu do osiągnięć naukowych i upowszechnianiem nauki w Polsce, z uwzględnieniem międzynarodowego wymiaru tych zadań.

Dyskutowany będzie model wydawnictw naukowych, jaki znalazł się w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 18 lipca 2018 r., oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także w projekcie Polityki Naukowej Państwa, przedłożonym do konsultacji w grudniu 2020 r.

Program Konferencji:

  • Sesja otwierająca – Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji
  • Wystąpienie programowe, Biała Księga rynku wydawnictw naukowych – Raport Polskiej Izby Książki
  • Sesja I – Rynek wydawnictw naukowych w Polsce w 2021 roku z udziałem Prezesa Wolters Kluwer Polska Włodzimierza Albina
  • Sesja II – Obowiązujące regulacje i ich efekty 2021/22
  • Sesja III – Instrumentarium informatyczne wspierające wymianę informacji naukowej
  • Sesja podsumowująca – Wnioski i deklaracje dotyczące dalszych działań

Więcej informacji na stronie: http://www.pik.org.pl/konferencja-publikacje-naukowe/index.html

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top