Prawo01 października, 2019

Wielka nowelizacja KPC 2019 już 14 listopada zapraszamy na spotkanie praktyków

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji: Nowelizacja postępowania cywilnego - najważniejsze zmiany. Jak stosować nowe regulacje w praktyce?, która odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Radisson Collection Hotel Warszawa. W jej trakcie - podczas 3 paneli dyskusyjnych - eksperci omówią takie zagadnienia jak:
- radykalna zmiana modelu koncentracji materiału procesowego, z czym związane są całkowicie nowe przepisy o posiedzeniu przygotowawczym i planie rozprawy
- wyraźne wprowadzenie ciężaru, że strona jest obowiązana wyszczególnić fakty, którym zaprzecza
- przywrócenie przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, w tym o prekluzji dowodowej
- zasadnicze zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym generalne dopuszczenie dowodu z zeznań świadka na piśmie, a także wprowadzenie zasady, że dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia
- wprowadzenie rozbudowanych regulacji dotyczących nadużycia prawa procesowego i jego skutków
- istotne modyfikacje dotyczące środków zaskarżenia, a zwłaszcza zażalenia
- zasadnicza przebudowa uregulowań dotyczących innych postępowań przyspieszonych (nakazowego i upominawczego)

Celem konferencji jest przybliżenie wprowadzanych w Kodeksie postępowania cywilnego zmian i wskazanie ich praktycznego wymiaru. Tematem spotkania jest również pogłębiona refleksja nad tym, czy wprowadzone przepisy proceduralne przyczynią się do usprawnienia postępowania cywilnego.
Program konferencji został przygotowany we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z dr. hab. Tadeuszem Zembrzuskim na czele. Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczonych radców prawnych i adwokatów, radcy Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego, m.in. w osobach:
- Prezesa SN w stanie spoczynku prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego;
- Sędziego SN Jacka Gudowskiego;
- Sędzi SN dr. hab. prof. UJ Marty Romańskiej;
- radcy PGRP Małgorzaty Sieńko;
- Sędziego SN prof. dr. hab. Karola Weitza;
- radcy prawnego dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego;
- radcy prawnego dr. hab. prof. UWr Łukasza Błaszczaka.

Konferencja to doskonała okazja do zapoznania się z publikacją "Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019" pod redakcją naukową dr. hab. Tadeusza Zembrzuskiego. Opracowanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyki, obejmując wszystkie dokonane przez ustawodawcę modyfikacje mające wpływ na przebieg postępowań w sprawach cywilnych i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje oraz zapisy: nowelizacjakpc2019.pl

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top