Prawo17 kwietnia, 2020

Szkoła otwarta na wszystkich - Włodzimierz Kaleta

Wspieranie kształcenia wszystkich uczniów, także tych ze specjalnymi potrzebami, oraz zapewnianie im optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju w bezpiecznym i przyjaznym środowisku wpisane są w misję szkoły. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wspieraniu edukacji włączającej mówi od wielu lat. Jak teoria ta przekłada się na szkolną praktykę? Czy dyrektorzy szkół są przekonani do edukacji włączającej, mogą i chcą zrobić więcej, by jej bilans był korzystniejszy?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/4

Co do potrzeby edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijania ich indywidualnych zdolności twórczych w równym stopniu co zdrowych, w polskiej szkole już od dawna panuje zgoda. Edukacja bez dyskryminacji, na zasadach równych szans, jest gwarantowana prawem. Zapewnia ją Konwencja o prawach dziecka, a na gruncie krajowym Konstytucja oraz przepisy oświatowe.
(…)
Zdaniem naszych rozmówców zrobiono wiele, by poziom nauczania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi był efektywniejszy i dopasowany do potrzeb nie tylko uczniów z niepełnosprawnościami.
Nasza szkoła jest przygotowana pod względem infrastruktury. Nie mamy problemów z nauczaniem włączającym. Obejmuje ono dzieci z orzeczeniami w klasie ogólnodostępnej. Uczeń niepełnosprawny tak jak wszyscy realizuje podstawę programową, jest ona jednak dostosowana do jego potrzeb. Nauczyciel wie, jak postępować z takim dzieckiem, zgodnie z opisem w orzeczeniu dostosowuje do niego materiał. Oprócz tego uczniowie ci mają zajęcia przydzielone w orzeczeniu, z których korzystają poza lekcjami – wyjaśnia Anna Walczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca w Warszawie. – Natomiast nauczanie integracyjne prowadzone jest w klasie integracyjnej, w której wśród uczniów jest do pięciorga z orzeczeniami, jest też drugi nauczyciel. To są zupełnie odmienne sytuacje – podkreśla. W szkole jest psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, a ponieważ placówka mieści się w dwóch budynkach, specjalistów też jest po dwóch.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top