Prawo17 września, 2020

Struktura samorządności - Michał Tragarz

Organizacja samorządu uczniowskiego ma duży wpływ na to, czy łatwiej, czy trudniej będzie osiągnąć podstawowy cel realnej samorządności – włączenie jak największej liczby uczniów w podejmowanie decyzji o szkole. W mojej opinii struktura SU powinna być możliwie szeroka i obejmować przynajmniej część funkcji, które nie pochodzą z wyboru.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/9

Struktura zbliżona do tradycyjnej i najbardziej rozpowszechnionej w polskich szkołach polega na tym, że głównym organem samorządu uczniowskiego jest rada – organ niewybieralny, lecz złożony z przedstawicieli wszystkich samorządów klasowych. Dzięki temu osiągamy stan, w którym w organie reprezentującym ogół uczniów znajdują się przedstawiciele każdej z klas, optymalnie po dwie, trzy osoby.
Przewodniczący rady SU i jego zastępcy mogą być wybierani:
- w wyborach powszechnych spośród ogółu uczniów albo
- w głosowaniu wewnętrznym prowadzonym tylko pośród członków rady.
Natomiast przedstawiciele samorządów klasowych powinni być wybierani zgodnie z demokratycznymi zasadami: każdy uczeń ma możliwość zgłoszenia swojej kandydatury i głosowania, a głosowanie jest tajne – nie przez wciąż powszechne podniesienie ręki.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top