Prawo12 lipca, 2021

Rozstrzygnięcie XXIII edycji konkursu miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”

Komunikat jury dotyczący wyników XXIII edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2019/2020.
Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Adam Brzozowski, dr Jacek Krauss, dr hab. Marta Litwińska-Werner, prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący jury), dr Cezary Wiśniewski, mec. Paweł Zdort oraz Anna Popławska (sekretarz konkursu) – dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych i postanowiła co następuje:
Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – miesięczny staż w kancelarii Rymarz Zdort oraz nagroda finansowa w wysokości 5000 zł brutto – otrzymała Pani Agnieszka Jabłońska za pracę pt.: „Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie Unii Europejskiej” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
I nagrodę wysokości 4000 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymał Pan Maciej Magnowski za pracę pt.: „Oświadczenia i zapewnienia (representations and warranties) w umowach sprzedaży udziałów lub akcji poddanych prawu polskiemu” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
II nagrodę wysokości 2500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymała Pani Aleksandra Fiutowska za pracę pt.: „The European Model Company Act. An alternative tool for the European Company Law harmonization?” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UJ Krzysztofa Oplustila na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
III nagrodę wysokości 1500 zł brutto oraz roczną prenumeratę „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej – otrzymała Pani Kornelia Kucab za pracę pt.: „Obowiązek lojalności członków organów zarządzających w spółkach kapitałowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. UŚ Piotra Piniora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zważywszy na niezwykle wyrównany poziom merytoryczny nadesłanych na konkurs prac, Komisja postanowiła przyznać dodatkowo sześć wyróżnień.

Wyróżnienia w postaci rocznej prenumeraty „Przeglądu Prawa Handlowego” w wersji elektronicznej otrzymały następujące osoby:
Pani Klaudia Raczek za pracę pt.: „Osoby prawne w prawie prywatnym międzynarodowym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Pan Jędrzej Antoszewski za pracę pt.: „Klauzule indemnizacyjne w świetle Kodeksu cywilnego - w kontekście rozwiązań w systemach common law” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. SWPS Andrzeja Szlęzaka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie;
Pani Weronika Herbet za pracę pt.: „Rezygnacja członka organu spółki kapitałowej a obowiązek lojalności” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. Konrada Osajdy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pan Filip Lisak za pracę pt.: „Towarowe instrumenty pochodne w europejskim i polskim porządku prawnym” napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Aleksandra Chłopeckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
Pani Angelika Skarbowska za pracę pt.: „Odpowiedzialność odszkodowawcza i gwarancyjna członków organów spółek kapitałowych” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. hab. prof. ALK Przemysława Drapały na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie;
Pan Michał Jan Wrona za pracę pt.: „Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze” napisaną pod kierunkiem naukowym dr. Jakuba Janety na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top