Zaproszenie na wręczenie nagród Laureatom LVIII Konkursu „Państwa i Prawa”
Prawo09 października, 2023

Rozstrzygnięcie LVIII Konkursu „Państwa i Prawa”

Do udziału w LVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszono i dopuszczono 8 prac habilitacyjnych oraz 11 prac doktorskich.Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. Andrzej Wróbel; członkinie/członkowie – prof. Andrzej Jakubecki, prof.  Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. Irena Rzeplińska, prof. Joanna Wegner, prof.  Marek Zubik. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska delegowało do Sądu Konkursowego prof. Eleonorę  Zielińską. 
Sąd Konkursowy na posiedzeniu 26.09.2023 r. postanowił przyznać:

A. za rozprawy habilitacyjne:
pierwszą nagrodę:
dr hab. Alicji Sikorze-Kalėdzie
(UJ) za rozprawę pt. „Constitutionalisation of environmental protection in EU law”;
nie przyznać drugiej nagrody;

dwa wyróżnienia:
dr hab. Karolinie Kremens (UWr) za rozprawę pt. „Powers of the Prosecutor in Criminal Investigation A Comparative Perspective”;
dr hab. Marcie Romańczuk-Grąckiej (UWM) za rozprawę pt. „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym”;

B. za rozprawy doktorskie:
pierwszą nagrodę:
dr Joannie Prokurat (ALK) za pracę pt. „Opodatkowanie wirtualnych walut na przykładzie bitcoina”;

drugą nagrodę:
dr Wojciechowi Bańczykowi (UJ) za pracę pt. „Pozaspadkowe sposoby kształtowania następstwa na wypadek śmierci – o przełamaniu monopolu prawa spadkowego”;

wyróżnienie:
dr Katarzynie Kamińskiej (UŚ) za pracę pt. „Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu”.

Ogłoszenie LVIII Konkursu „Państwa i Prawa” oraz ufundowanie tegorocznych nagród było możliwe dzięki wsparciu Wydawcy – Wolters Kluwer Polska 

Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 16.10.2023 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Redakcja i Komitet Redakcyjny „Państwa i Prawa” składają serdeczne podziękowanie Członkom Sądu Konkursowego, Konsultantowi prof. Antoniemu Hanuszowi oraz Sekretarzom Konkursu – Pani Natalii Szulc oraz dr Michałowi Ziółkowskiemu za wkład wniesiony w organizację Konkursu.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top