Prawo05 kwietnia, 2024

Różnice pokoleniowe - Agnieszka Twaróg-Kanus

Autorem terminu „pokolenie Alfa” (ang. Generation Alpha) jest Marc McCrindle, australijski socjolog, demograf i futurolog. Aby znaleźć nazwę dla pokolenia po generacji Z, stworzył ankietę, w której większość respondentów opowiedziała się za pojęciem oznaczającym nowy początek.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2024/4

Pokolenie Alfa – zwane również cyfrowym – to grupa ludzi urodzonych w latach 2010–2024. Patrząc na dotyczące ich wyzwania edukacyjne, nie sposób pominąć zestawienia z doświadczeniami poprzednich generacji takich jak Silent Generation, Baby Boom, X, Y czy Z, które rozwijały się w środowiskach odmiennych od obecnych realiów cyfrowego życia. I chociaż doświadczały pewnych innowacji technologicznych, nie miały tak bezpośredniego i wczesnego kontaktu z narzędziami cyfrowymi, jakie oferuje współczesny świat.

Alfa wchodzi na scenę edukacyjną w czasach, gdy technologia jest nieodłączną częścią codzienności już od najmłodszych lat. W przeciwieństwie do swoich rodziców i dziadków, dla których nowością było pojawienie się telewizji i komputera osobistego, dzieci z tego pokolenia biegłe są w obsłudze smartfonów, tabletów i aplikacji. Czy kiedyś było lepiej? Na pewno było inaczej – uczniowie mogli skoncentrować się na rozwijaniu umiejętności manualnych i zdolności interpersonalnych w bardziej tradycyjnych kontekstach. Dziś zwracamy uwagę na równowagę pomiędzy tymi umiejętnościami a nowymi kompetencjami cyfrowymi. Wychowywanie dzieci w środowisku, które jest zarówno globalne, jak i cyfrowe, stawia przed nami zadanie przygotowania ich nie tylko do tradycyjnych wyzwań, ale też do dynamicznego, zmiennego świata on-line i sztucznej inteligencji.

 Zamów prenumeratę: www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top