Prawo17 lipca, 2020

Rekrutacja zdalna - Barbara Tomaszewska

Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji, na podstawie której nabór na stanowisko nauczyciela wymaga stosowania określonej procedury. W przepisach określono jedynie wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełnić kandydat aplikujący na to stanowisko. Czy oznacza to, że z uwagi na stan epidemii wszystkie etapy rekrutacji można przeprowadzić on-line?

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

Rekrutacja jest bardzo istotna dla każdego podmiotu, jej podstawowym celem jest bowiem zatrudnienie pracownika, który w możliwie jak największym stopniu spełni oczekiwania i wymagania stawiane osobie zatrudnionej na określonym stanowisku. W przypadku poszukiwania kandydata na nauczyciela proces ten nabiera szczególnego znaczenia z racji pełnionych zadań, misji i odpowiedzialności za poziom kształcenia dzieci i młodzieży.
Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych i to on decyduje w sprawach ich zatrudniania oraz zwalniania. Tak więc w dużej mierze od niego zależy przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego (art. 68 ust. 5 pkt 1 pr. ośw.) – podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury oraz określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów.
Proces rekrutacyjny obejmuje zwykle następujące etapy:
- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,
- przyjmowanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych,
- ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
- podjęcie decyzji o zatrudnieniu,
- ogłoszenie wyników naboru.
Zastanówmy się, czy dla skuteczności i prawidłowości procesu rekrutacji, spełnienia oczekiwań zarówno placówki szukającej pracownika, jak i kandydata, a także zgodności z prawem, wszystkie te etapy mogą być prowadzone zdalnie poprzez komunikację internetową.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top