Prawo17 września, 2020

Regulamin samorządu uczniowskiego - Michał Tragarz

Każdy samorząd uczniowski sam pisze swój regulamin, który następnie powinien być uchwalony w głosowaniu powszechnym, tajnym i bezpośrednim przez wszystkich uczniów. Jeśli regulamin nie zawiera przepisów o tym, jak się go zmienia, to po każdej zmianie nową wersję również należy poddać ogólnoszkolnemu głosowaniu.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/9

Regulamin samorządu uczniowskiego (SU) powinien być przygotowany przez samych uczniów, ponieważ jednak jest to dokument prawny, szczególnie w szkole podstawowej mogą oni potrzebować wsparcia dorosłych. Rolą dyrektora jest je zapewnić oraz zweryfikować, czy w treści nie ma zapisów sprzecznych ze statutem szkoły bądź innymi aktami prawnymi – poza tym nie ma prawa ingerować w regulamin. Warto oczywiście, by dyrektor wiedział, co znajduje się w tym dokumencie, i zachęcał do jego lektury uczniów.
Dobry regulamin SU:
a) powinien być stworzony przez uczniów – zachęcajmy ich do regularnego zapoznawania się z regulaminem i wprowadzania zmian, jeśli obecne zapisy z jakiegoś powodu im nie odpowiadają; w żadnym wypadku modyfikacji nie mogą dokonywać samodzielnie dyrektor ani nauczyciele;
b) nie może zawierać zapisów sprzecznych z żadną ustawą ani rozporządzeniem oraz ze statutem szkoły; rolą dyrektora jest zwrócenie uczniom uwagi, jeśli proponowane przez nich zapisy nie spełniają tego kryterium;
c) zachowuje zasady tworzenia tekstów prawnych, ale jest napisany językiem możliwie prostym, jasnym i zrozumiałym dla uczniów; dobrym testem jest danie tekstu do przeczytania kilkorgu dzieciom mniej zaangażowanym w działania samorządu i sprawdzenie, co jest dla nich niezrozumiałe;
d) zawiera opis ogólnych zasad, a nie konkretnych rozwiązań – nie można np. wskazać konkretnego nazwiska opiekuna samorządu, lecz wpisuje się zasady jego wyboru;
e) powinien być możliwie krótki i zwięzły – odnoszący się do kluczowych kwestii, niezawierający zapisów pustych, nieprzekładających się na konkretne zasady (np. opisujących wartości, jakimi kieruje się samorząd); szczególnie w szkole podstawowej tekst nie powinien być dłuższy niż trzy–cztery strony, by mógł go przeczytać każdy uczeń.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top