Prawo02 września, 2019

Przykłady szkolnych innowacji - Małgorzata Nowak

Każda innowacja jest zmianą, ale nie każda zmiana jest innowacją. Innowacja ma prowadzić ku lepszemu funkcjonowaniu, a jej celem jest zastosowanie nowych rozwiązań do zauważonych problemów. W artykule prezentuję sprawdzone przykłady zmian, które mogą być inspiracją dla różnych placówek edukacyjnych. Swoimi pomysłami i radami dzielą się doświadczeni dyrektorzy oraz nauczyciele realizujący innowacje.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Gdy jako dyrektor Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach realizowałam razem z zaangażowanym gronem wizję szkoły otwartej, twórczej, stawiającej na kompetencje społeczne i rozwój osobisty, nowatorskie działania były czymś oczywistym, a przełamywanie stereotypu biednej wiejskiej szkoły udawało nam się znakomicie. Z powodzeniem realizowaliśmy podstawowe funkcje współczesnej szkoły: Uczyć się, aby wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie.
Przykładem może być mój autorski projekt Przegląd Teatralny w Niemcach, czyli coroczne wystawianie sztuk przez uczniów. Celem była edukacja teatralna rozumiana jako wychowanie „do teatru”, czyli do świadomego i czynnego udziału w kulturze, ale także „przez teatr” – umożliwienie twórczego rozwoju uczniów. Ponadto chodziło o:
- zainteresowanie sztuką teatralną,
- rozwijanie zdolności aktorskich jako sposobu na wyrażenie własnej osobowości,
- budzenie wrażliwości na piękno i bogactwo języka,
- kształcenie umiejętności zespołowego działania,
- umożliwienie każdemu uczniowi znalezienia swojej silnej strony,
- stworzenie alternatywnej płaszczyzny dla zachowań ryzykownych,
- budowanie wizerunku szkoły,
- tworzenie lokalnego klimatu artystycznego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top