Prawo02 września, 2019

Przygotowanie działania innowacyjnego - Danuta Elsner

Dobre przygotowanie uchodzi za połowę sukcesu. Dlatego w niniejszym artykule omawiam tylko wstępny etap działania innowacyjnego. Jego poprawne przeprowadzenie pomaga w usprawnieniu całego procesu wdrożenia nowego rozwiązania.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

Nowatorstwo nauczycieli może polegać na realizacji działań innowacyjnych, nazywanych często innowacjami pedagogicznymi, oraz na prowadzeniu eksperymentów. Działania innowacyjne powinny być najczęstsze – są oczekiwane od nauczycieli przepisami prawa i przez to stają się integralnym elementem pracy szkoły – dlatego w artykule ograniczam się tylko do nich.
W ogólnym zarysie przygotowanie działania innowacyjnego polega na:
- dostrzeżeniu potrzeby udoskonalenia wybranego odcinka pracy szkoły,
- skonkretyzowaniu, na czym ma polegać zmiana na lepsze,
- przedstawieniu tego innym osobom,
- pozyskaniu ich do współpracy,
- stworzeniu warunków do rozpoczęcia realizacji nowatorskiego rozwiązania.
W procesie przygotowania istotne są trzy aspekty: refleksyjny, organizacyjny i społeczny. W praktyce pozostają ze sobą w dynamicznym związku, często nakładając się na siebie. W każdym przypadku pierwszym elementem jest dostrzeżenie potrzeby udoskonalenia czegoś w szkole. Kolejnymi krokami mogą być np. poznanie opinii dyrektora oraz grona pedagogicznego na tę dostrzeżoną potrzebę, praca nad doprecyzowaniem pomysłu zmiany czy rozpoczęcie tworzenia warunków organizacyjnych oraz społecznych dla jej pomyślnego wprowadzenia w życie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top