Prawo02 września, 2019

Problemy podwójnej rekrutacji - Cezary Hurysz

Jak można się było spodziewać, tzw. podwójna rekrutacja wynikająca z faktu, że do szkół średnich kandydowali jednocześnie absolwenci gimnazjów oraz podstawówek, nie przebiegła gładko. Pomimo starań lokalnych samorządów i zapewnień resortu edukacji wielu młodych ludzi nie dostało się do wymarzonej szkoły pierwszego wyboru. Część musiała szukać miejsca w placówkach niepublicznych, innym zostały zawodowe. Również dla dyrektorów był to czas trudny, zwłaszcza że ich problemy jeszcze się nie skończyły.Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/8

W majowym raporcie Zmiany w systemie oświaty (2019) Najwyższa Izba Kontroli alarmowała, że stopień przygotowania szkół średnich stwarza ryzyko niezapewnienia wszystkim kandydatom pełnej oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2019/2020. Z kontrolowanych powiatów 44% nie przeprowadziło bilansu potrzeb kadry nauczycielskiej, 19% szkół nie posiadało wyposażenia niezbędnego do realizacji wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a baza lokalowa w 38% szkół nie spełniała wymogów bezpieczeństwa i higieny. Ponadto liczba oferowanych miejsc w stosunku do liczby uczniów mających przystąpić do rekrutacji była różna w skali kraju.
Problemy miała m.in. Warszawa. – Ponad 19 tys. osób przystępuje rokrocznie do klas pierwszych. My, spodziewając się podwójnego rocznika, nie tylko przygotowaliśmy tę liczbę razy dwa, ale jeszcze zrobiliśmy też tzw. górkę, przygotowując dokładnie 43 275 miejsc. Dzisiaj wiemy, po zamknięciu w poniedziałek rekrutacji, że te pierwsze preferencyjne wybory młodzieży to ponad 46 tys. miejsc, więc brakuje nam ponad 3 tys. – 3482 miejsca – mówiła wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska (Pietraszewski, 2019).
W nieciekawej sytuacji znajdowali się też uczniowie rzeszowskich szkół. Na dzień 1 lipca w tamtejszych liceach ogólnokształcących dla absolwentów szkół podstawowych brakowało 495 miejsc, a dla absolwentów gimnazjów – 467 (Kulczycka, 2019).
Resort edukacji uspokajał, że problemu nie ma, na dowód przytaczając liczby: W tym roku szkolnym na 726 751 absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w szkołach dla dzieci i młodzieży czeka 828 977 miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju. Ogółem w szkołach jest przygotowanych 102 tys. dodatkowych dla tegorocznych 376 185 absolwentów szkół podstawowych i 350 566 absolwentów gimnazjów (www.gov.pl/web/edukacja/ponad-100-tys-wiecej-miejsc-w-szkolach-srednich).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top