Prawo19 października, 2020

Nauka o zmianach klimatu - Weronika Rzeżutka

Od 1 września na lekcjach wychowawczych mają być poruszane m.in. kwestie dotyczące zmiany klimatu. W niniejszym artykule omawiam możliwości wprowadzania zagadnień edukacji klimatycznej w ramach podstawy programowej oraz zajęć pozalekcyjnych. Podpowiadam też wskazówki dla dyrekcji i nauczycieli, jak pracować z młodzieżą, aby rozwijać kompetencje krytycznego myślenia i motywować do działania poprzez zakładanie klimatycznych redakcji szkolnych.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/10

Tematy związane z edukacją klimatyczną wprowadziło na godzinę wychowawczą rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3.06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 1008). To okazja nie tylko do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat globalnych wyzwań, ale też budowania takich wartości jak empatia, współodpowiedzialność czy solidarność. Dobrze, że pozytywne zmiany widać już na poziomie systemowym, wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Dlatego w tym artykule podpowiadam, jak dyrektorzy mogą wspierać grono pedagogiczne i uczniów, aby mądrze wprowadzić w szkole elementy edukacji klimatycznej.
Wspomniana nowelizacja jest m.in. odpowiedzią na apele, które do resortu edukacji wnosiła zaniepokojona doniesieniami medialnymi i prognozami naukowców młodzież. Jak tłumaczył na łamach „Gazety Stołecznej” licealista Mikołaj z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK), chodziło o wprowadzenie rzetelnej edukacji klimatycznej w Polsce (Bednarczykówna, 2020). List, którego nadawcy domagają się zmian w programie nauczania i dostępu do wiedzy na temat postępującej zmiany klimatu, podpisało kilkadziesiąt naukowców, organizacji, fundacji, firm i uczelni wyższych z całej Polski.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top