Prawo01 lutego, 2019

Mind Mapa 02/2019

Mind mapa z lutowego "Personelu Plus" (02/2019) obrazuje wyzwania związane z projektowaniem i wdrażaniem projektów Assessment/Development Center. Jak realizować je w sposób zabezpieczający ich jakość i efektywność, a także o co zadbać w kwestaich etycznych? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru. Zapraszamy do inspirującej podróży.

Mind mapa z lutowego "Personelu Plus" (02/2019) obrazuje wyzwania związane z projektowaniem i wdrażaniem projektów Assessment/Development Center. (AC/DC) Kiedy warto uruchamiać ten proces, a kiedy wybrać inną metodę oceny? Jak realizować projekty AC/DC w sposób zabezpieczający ich jakość i efektywność, a także o co zadbać w kwestaich etycznych? Więcej na ten temat przeczytać można w Temacie numeru lutowego wydania miesięcznika. Zapraszamy do inspirującej podróży.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top