Prawo15 maja, 2019

Metoda stop – start – kontynuacja - Małgorzata Nowak

Koniec roku to okazja do refleksji, przyjrzenia się swojej pracy, funkcjonowaniu placówki, dokonania oceny efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Proponuję Państwu metodę oceny i planowania pozwalającą na zachowanie równowagi dzięki wdrażaniu nowych pomysłów z jednoczesną rezygnacją z nieefektywnych form pracy. Metoda stop – start – kontynuacja stosowana jest w coachingu, wykorzystuje się ją w pracy nad rozwojem osobistym, ale sprawdza się także w zarządzaniu placówką.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/5

Maj i czerwiec to czas podsumowań, raportów z ewaluacji, rad pedagogicznych. Nauczyciele wypełniają arkusze samooceny, opiekunowie organizacji piszą sprawozdania. Dyrektorzy opracowują zestawienia, podsumowują, pokazują wykresy i statystyki, wyciągają wnioski, czasem konsekwencje. Wszyscy planują nowe działania na kolejny rok szkolny. Rodzą się pomysły, propozycje poprawy słabych obszarów.
Rzadko się zdarza, aby wśród wniosków formułowanych na przyszłość znalazły się sugestie rezygnacji z działań. Zazwyczaj wymyślamy (sobie?) kolejne zadania do realizacji. I tak z roku na rok przybywa pracy, dokumentacji, ubywa czasu, zwiększa się frustracja oraz poczucie braku wpływu na rzeczywistość. Aby nie dokładać nowych zadań, a jednak poprawiać jakość pracy, warto wykorzystać metodę stop – start – kontynuacja, którą polecam jako wieloletni praktyk na stanowisku dyrektora.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top