Prawo17 marca, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji luty 2023

W lutym 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

 1. Adamczyk J., Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze, WKP 2023
 2. Behan A., Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa, KIPK 2022
 3. Budzisz R. (red.) , Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zagadnienia prawne, WKP 2022
 4. Fischer B. (red.), Pązik A. (red.), Świerczyński M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2, WKP 2022
 5. Fuchs D., Żarnowiec Ł., Ubezpieczenia gospodarcze w działalności samorządu terytorialnego, WKP 2023
 6. Gajewski D.J., Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych, WKP 2022
 7. Ged M., Ukończenie sądowego postępowania egzekucyjnego, WKP 2023
 8. Gruszecka D., Organizacja gospodarcza jako podmiot odpowiedzialności karnej, WKP 2023
 9. Guzik-Makaruk E.M. (red.), Sołtyszewski I. (red.), Suicydologia dla prawników i śledczych, WKP 2023
 10. Kozielewicz W., Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, wyd. III, WKP 2023
 11. Leszczyński L., Kryteria pozaprawne w sądowej wykładni prawa, WKP 2022
 12. Leśniak M. (red.), Skory M. (red.), Sołtys B. (red.), Kodeks spółek handlowych po 20 latach obowiązywania, WKP 2022
 13. Marciniak J., Regulaminy i procedury w firmie, wyd. III, WKP 2022
 14. Ochmański J., Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej, WKP 2023
 15. Piotrowski R. (red.), Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym, WKP 2023
 16. Szypniewski M., Pakiet mobilności. Zmiany w zatrudnianiu kierowców w transporcie międzynarodowym. Praktyczny przewodnik, WKP 2023
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top