Prawo28 listopada, 2023

LEX Monografie – nowości w aktualizacji listopad 2023

W listopadzie 2023 r. do produktów LEX Monografie dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Cieślak R. (red.), Litwińczuk H.E. (red.), Feldo K. (red.), Zdanukiewicz J. (red.), Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej, WKP 2023
  2. Dauter B., Dauter-Kozłowska A., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. VII, WKP 2023
  3. Dzienisiuk D., Supera-Markowska M., Zatrudnienie - prawne aspekty podatków i składek , WKP 2023
  4. Majcher J., Otto A., Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?, WKP 2023
  5. Mariański A. (red.), Fundacje rodzinne. Aspekty prawne i podatkowe, WKP 2023
  6. Nitecki S., Dom pomocy społecznej. Kierowanie, umieszczanie i ustalanie odpłatności za pobyt, WKP 2023
  7. Nowakowski M., Sztuczna inteligencja. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych, WKP 2023
  8. Skorupka J., O procesie sądowym w starożytnych Atenach. Szkic o historii procesu karnego w kontynentalnej Europie i Mezopotamii, WKP 2023
  9. Sosik R., Obrona konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym, Wyd. UMCS 2021
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top