Prawo22 stycznia, 2021

LEX Komentarze - nowości w aktualizacji styczeń 2021

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na następujące publikacje dołączone do programu w aktualizacji styczeń/2021. Jednocześnie informujemy, że komplet komentarzy wydawanych przez Wolters Kluwer dostępny jest jedynie w modułach tematycznych LEX Komentarze.

A. Kidyba (red.). Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do art. 301-490, WKP 2020

W tomie trzecim komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówione zostały unormowania dotyczące spółki akcyjnej.

Oprócz analizy przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych autorzy przedstawili przede wszystkim praktyczne aspekty ich stosowania. Uwzględnili też ostatnie nowelizacje kodeksu, które wprowadziły poważne zmiany systemowe polegające m.in. na odejściu od tradycyjnej, dokumentowej formy akcji, a także zmiany uchwalone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W publikacji zaprezentowano i omówiono również najnowsze orzeczenia sądów z zakresu prawa spółek oraz aktualną literaturę przedmiotu.

Autorami komentarza są znakomici przedstawiciele nauki prawa handlowego, którzy są także praktykami.

A. Niewęgłowski (red.), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, WKP 2020

W komentarzu przeanalizowano m.in.:

• pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w strukturze organów państwa,
• problematykę kształtowania programów radiowych i telewizyjnych przez nadawców,
• zagadnienia przekazów handlowych (w tym reklam) w mediach,
• zadania publicznej radiofonii i telewizji,
• kwestie koncesji w zakresie rozpowszechniania programów,
• audiowizualne usługi medialne na żądanie,
• odpowiedzialność prawną za naruszenie przepisów ustawy.

Ponadto z przyjemnością informujemy, że w bieżącej aktualizacji dołączyliśmy do programu następujące komentarze:
1. Trociuk S., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, wyd. II, LEX/el. 2020
2. Kidyba A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do art. 301–490, WKP 2020
3. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
4. Niewęgłowski A. (red.), Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, WKP 2020
5. Markiewicz R. (red.), Ustawy autorskie. Komentarz, Tom I i II, WKP 2021
6. Piaskowska O.M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020
7. Pilich M. (red.), Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. II, WKP 2020
8. Celiński D., Zarząd sukcesyjny. Komentarz do wybranych przepisów Prawa o notariacie, LEX/el. 2020
9. Małecki T., Filipiuk K., Zasady zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Komentarz, LEX/el. 2020

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top