Prawo23 maja, 2024

LEX Komentarze – nowości w aktualizacji kwiecień 2024

W kwietniu 2024 r. do produktów LEX Komentarze dołączyliśmy następujące publikacje:

  1. Balwicka-Szczyrba M. (red.), Sylwestrzak A. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
  2. Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. VI, WKP 2024
  3. Jaśkowski K., Maniewska E., Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
  4. Kidyba A., Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024
  5. Majewski J. (red.), Kodeks karny. Komentarz, WKP 2024
  6. Świeczkowska-Wójcikowska M. (red.), Świeczkowski J. (red.), Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego. Komentarz, wyd. II, WKP 2024
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top