Prawo13 grudnia, 2017

LEX Edytor wersja 3.2.0

Najważniejsze zmiany w LEX Edytor 3.2.0

Wprowadzono mechanizm informowania użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji LEX Edytor. Mechanizm funkcjonuje z poziomu dowolnego dokumentu otwartego w MS Word.

 • Wprowadzono nowy mechanizm aktualizowania aplikacji LEX Edytor w MS Word, wymuszający przeprowadzenie tej operacji po stronie użytkownika systemu.
 • Dodano wewnętrzny mechanizm, informujący użytkowników o zmianach wprowadzanych w danej aktualizacji LEX Edytora.
 • Dodano nowe przykłady do funkcji Prawnicze błędy językowe (620 przypadków).
 • Wprowadzono zmiany w mechanizmie nakładania linków na dokument użytkownika. W przypadku wystąpienia błędu (błąd w dokumencie lub utrata połączenia z siecią Internet) system nie przerywa procesu i nakłada powiązania do jednostek, dla których linkowanie zakończyło się sukcesem.
 •  Optymalizacja procesu wyszukiwania i nakładania powiązań w dokumencie użytkownika, w tym:
  • informowanie użytkownika o bieżących czynnościach wykonywanych przez aplikację LEX Edytor,
  • nowy rozbudowany raport końcowy,
  • informowanie użytkownika o dokumentach zawierających dużą ilość powiązań, która może wpłynąć na czas przeprowadzenia całego procesu.
 • Wprowadzono nowe rodzaje informacji dla powiązanych jednostek redakcyjnych aktów prawnych:
  • stan obowiązywania dokumentu, z którego pochodzi powiązanie (np. akt obowiązujący, oczekujący, utracił moc itp.)
  • wersja archiwalna aktu,
  • wersji oczekująca aktu.
 • Wprowadzono rozróżnienie komunikatów dla użytkowników systemu w przypadku braku możliwości zalogowania się do aplikacji:
  • błędny login/hasło - "Logowanie nie powiodło się. Login lub hasło są nieprawidłowe".
  • brak licencji - "Logowanie nie powiodło się. Prawdopodobnie licencja nie istnieje lub jest nieaktualna".
  • brak dostępu (logowanie tego samego użytkownika na innym Wordzie) - "Logowanie nie powiodło się. Brak dostępu, konto jest aktualnie w użyciu".
  • brak komunikacji z systemem logowania - "Logowanie nie powiodło się. Brak komunikacji z systemem uwierzytelniającym dane."
  • zablokowanie konta w systemie logowania - "Logowanie nie powiodło się. Konto zostało zablokowane z powodu kilku nieprawidłowych prób logowania Aby odblokować konto, sprawdź swoją pocztę e-mail i postępuj według wskazówek”.
 • W mechanizmie wykrywającym powołane akty prawne został stworzony priorytet dla identyfikatora nad synonimem aktu prawnego -> W przypadku, gdy za jednostką redakcyjną mamy przywołany jednocześnie synonim oraz identyfikator, podczas procesu szukania powiązań system uwzględnia w pierwszej kolejności identyfikator. Np. art. 180 kp Dz.U.1974.24.141.
 • Rozbudowa synonimów aktów prawnych najczęściej powoływanych w aktach notarialnych.
 • Rozwiązano problemy związane z używaniem aplikacji LEX Edytor w trybie śledzenia zmian w MS Word.
 • Rozwiązano problem związany z pobieraniem zmian w powiązanych dokumentach w trybie wylogowania aplikacji LEX Edytor.
Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top