Prawo12 października, 2023

Odpowiedzialność dyscyplinarna w uczelni – konferencja naukowa Instytutu Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki

W dniach 16-18 października 2023 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Odpowiedzialność dyscyplinarna w szkole wyższej" w Toruniu. Wydarzenie jest zorganizowane przez Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, a patronat medialny sprawuje Wolters Kluwer Polska.   

Konferencja skupi się na prawnym aspekcie postępowań dyscyplinarnych, uwzględniając różnice między instytutami badawczymi a uczelniami. Szczegółowy program obejmuje tematy takie, jak min.

  • Wpływ rozstrzygnięć dyscyplinarnych na status studenta, doktoranta i nauczyciela akademickiego.
  • Postępowanie pierwszoinstancyjne w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach dyscyplinarnych studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich Odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
  • Koncyliacyjne sposoby zakończenia postępowań dyscyplinarnych

Adresowana jest głównie do osób odpowiedzialnych za sprawy dyscyplinarne, takich jak rzecznicy dyscyplinarni, przewodniczący i członkowie komisji dyscyplinarnych, adwokaci, radcy prawni oraz pracownicy obsługujący organy dyscyplinarne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ipswin.pl/konferencje/od

 

konferencja Odpowiedzialność dyscyplinarna

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top