Personel Plus Image grafika
Prawo20 czerwca, 2022

Ostatni dzwonek by wziąć udział w konferencji poświęconej dobrostanowi!

23 czerwca 2022 r. zapraszamy na trzecią online’ową edycję konferencji poświęconej dobrostanowi psychicznemu pracownika. Kondycja psychiczna pracownika w rzeczywistości BANI. Dzisiaj, jutro… Z nadzieją…

Akronim BANI bardzo dobrze opisuje dzisiejszy świat, który jest kruchy (ang. brittle), niespokojny (ang. anxious), nieliniowy (ang. non-linear) i niezrozumiały (ang. incomprehensible). Rzeczywistość dotychczas oznaczana skrótem VUCA, stała się jeszcze bardziej niepewna. Mają na to wpływ zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i stan naszej psychicznej wyporności, mocno zachwianej przez pandemię i wydarzenia w Ukrainie. Pandemia oddaliła nas od siebie, uświadomiła jednocześnie, że praca równie dobrze może być wykonywana zdalnie, co jest wyzwaniem organizacyjnym. Wojna w Ukrainie i szereg zdarzeń ekonomicznych doprowadziło do globalnie rosnącej inflacji, zaburzeń w łańcuchach dostaw, zmian w operacjach i biznesowych priorytetach. Nasza kondycja psychiczna mocno podupadła, co widać po licznych badaniach opisujących stopień odczuwanego dystresu, poziom wypalenia zawodowego, lęku o przyszłość.

Ciekawym i nieodzownym z punktu widzenia cyklu życia pracownika, staje się zrozumienie uwarunkowań, w których funkcjonuje człowiek w firmie, a które mają wpływ na jego dobrostan psychiczny i dalej efektywność pracy. Jak działać na rzecz dobrostanu pracownika, sięgając po najnowszą wiedzę, nowoczesne strategie zarządzania i rozwoju? Jak intepretować mechanizmy psychologiczne, które wyznaczają ścieżki myślenia, odczuwania i działania?

Konferencja poruszy problematykę kondycji psychicznej pracownika z kilku uzupełniających się perspektyw.

Jedną z nich jest spojrzenie praktyka psychiatry na obecną kondycję człowieka i próba odpowiedzi na pytanie na ile dzisiejsze wydarzenia mają wpływ na przyszłość naszego zdrowia mentalnego, w tym adaptację do kolejnych, potencjalnych zmian. Warto zauważyć, że coraz więcej firm wprowadza programy wsparcia psychologicznego dla pracowników, doceniając znaczenie zdrowia psychicznego dla dobrostanu i procesu pracy. Gościem specjalnym konferencji będzie konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii- prof. dr n. med. Piotr Gałecki, który przedstawi swoją diagnozę, ale także możliwości opieki instytucjonalnej nad chorym pracownikiem dziś i w przyszłości. Jak zmienia się opieka psychiatryczna w Polsce? Co to oznacza dla nas - pracodawców i pracowników? Kiedy szukanie pomocy jest niezbędne?

Edukacja na temat zdrowia psychicznego powinna być prowadzona tak, by podnosić świadomość na poziomie indywidualnym, ale także zespołowym. W czasie wydarzenia, uczestnicy dostaną wiedzę na temat kryzysu emocjonalnegoi zmęczenia współczuciem - tzw.compassion fatigue. Zwrócona będzie bowiem uwaga na coraz częściej występujące zjawiska załamania kondycji psychicznej i konsekwencje psychologiczne pomagania innym, przy pominięciu zasad higieny mentalnej. Oba zjawiska rozwijają się podstępnie i powinny być zauważone na wczesnych etapach - także przez lidera i członków zespołu. Ta wewnętrzna wrażliwość grupy może bardzo mocno oddolnie oddziaływać na dobrostan jej członków. Potrzebna jest jednak wiedza i normalizacja problematyki zdrowia psychicznego w organizacjach oraz umiejscowienie jej w strategii organizacji z poparciem zarządu, co zostanie podkreślone w czasie odrębnego wykładu.

Realizacja strategii jest tym, co czyni ją wartościową i żywą. Zadaniem konferencji jest zaprezentowanie konkretnych przykładów z organizacji oraz narzędzi, które mogą wzmocnić rozwój dobrostanu. Tym razem organizatorzy postawili na koncepcję job craftingu, dostrzegając jej ogromne znaczenie w budowaniu sensu życia w burzliwych czasach. Warto docenić narzędzia, które nie wymagają wielkich budżetów na ich wdrożenie, raczej świadomości, jak wiele możliwości tkwi w świadomym działaniu liderów.

Wydarzenie wysoko oceniane przez uczestników poprzednich edycji i tym razem pozwoli z refleksją spojrzeć na kondycję pracownika, wyzwania, które stoją przed nim, zespołem, liderem i całą organizacją, właśnie DZISIAJ. Personel Plus, wydawany przez Wolters Kluwer Polska objął patronatem wydarzenie bo jego tematyka jest niezwykle ważna, na naszych łamach można też znaleźć publikacje Anny Pfejfer-Buczek z Transition Group, która jest organizatorką konferencji. Z przyjemnością zapowiadamy też numer październikowy Personelu Plus, którego tematem przewodnim będzie właśnie dobrostan w organizacji.

Konferencja dedykowana jest organizacyjnym specjalistom ds. wellbeingu - zarówno liderom, HR-owcom, jak i członkom zarządów, którzy chcą świadomi kształtować swoje działania - w oparciu o wiedzę, badania i best practice. Zewnętrzni konsultanci ds. wellbeingu są również ważnymi odbiorcami proponowanej tematyki.

Po konferencji uczestnicy otrzymają opracowanie - Executive Summary, z którego dowiedzą się jak w praktyce zastosować zdobytą na konferencji wiedzę. To wdrożeniowy drogowskaz. Uczestnicy spotkają się ponownie, aby przedyskutować, jak efektywnie wykorzystać wskazówki z Executive Summary. Ta konferencja nie kończy się bowiem 23 czerwca!

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji o udziale w konferencji, zróbcie to natychmiast! Najlepsi wykładowcy i praktycy – podsuną rozwiązania, które będziecie mogli wdrożyć lub zaproponować w organizacjach.

Zapraszamy!

Zapisy: https://konferencja.transitiongroup.eu/

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top