Prawo26 maja, 2021

Kampania #tyteż – gdzie zgłaszać nieprawidłowości?

Dyrektywa o ochronie sygnalistów ustanawia trzy kanały dokonywania zgłoszeń: wewnętrzny, zewnętrzny i ujawnienie publiczne. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń.

Kogo obowiązuje?

  • podmioty prawne sektora prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników
  • podmioty prawne sektora publicznego

Do czego służy?
Do zgłaszania informacji o nieprawidłowościach w ramach wewnętrznej procedury obowiązującej u pracodawcy.

Jak można zgłaszać nieprawidłowości?
Pracownik powinien mieć możliwość zgłosić nieprawidłowość pisemnie lub ustnie.

Kto może obsługiwać wewnętrzne kanały sygnalizowania nieprawidłowości?

  • bezstronna osoba/dział wewnętrzny organizacji
  • podmiot zewnętrzny

Czy kanały wewnętrzne muszą być bezpieczne dla sygnalisty?
Tak, wewnętrzne kanały dokonywania zgłoszeń powinny zapewniać bezpieczeństwo, ochronę poufności osoby dokonującej zgłoszenie i osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu."

„Personel Plus” objął patronatem propagowanie wiedzy w ramach kampanii #tyteż.

Po więcej informacji co zmienia Dyrektywa i jakich podmiotów dotyczy, zapraszamy na stronę: tytez.pl

Back To Top