Prawo17 lipca, 2020

Jak wzmacniać równość płci - Maja Dobiasz-Krysiak, Elżbieta Krawczyk

Odwołując się do badań edukacyjnych i raportów, poruszamy kwestię równości płci w szkole oraz sposobów, w jaki może ona odpowiadać na wyzwania związane z mniejszą reprezentacją dziewcząt i kobiet w naukach ścisłych oraz na kierunkach STEM. Dzielimy się praktycznymi wskazówkami, które można wykorzystać zarówno na zajęciach lekcyjnych, godzinach wychowawczych, jak i w ramach pracy z całym gronem pedagogicznym. Polecamy też zestawy bezpłatnych materiałów edukacyjnych (m.in. scenariusze zajęć, karty pracy, podręczniki), które pomagają przeciwdziałać nierówności płci w szkole.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2020/7

Statystyki pokazują, że coraz więcej dziewcząt decyduje się na podjęcie studiów technicznych i inżynierskich. W Polsce odnotowano wzrost o ok. 6 punktów procentowych – z 31% na 37% – w ciągu ostatnich 10 lat (Fundacja Edukacyjna Perspektywy Kobiety na politechnikach 2019, www.dziewczynynapolitechniki.pl/pdfy/raport-kobiety-na-politechnikach2019.pdf). Mimo to kobiety wciąż w znacznie mniejszym stopniu niż mężczyźni są reprezentowane w naukach ścisłych i kierunkach STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics, ‘nauka, technologia, inżynieria, matematyka’), zarówno na uczelniach wyższych, jak i rynku pracy.
Skąd wciąż biorą się te dysproporcje i jaką rolę ma w tej kwestii do odegrania szkoła? Zapraszamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami, jak można dbać o równość płci w placówce oświatowej i jak wzmacniać dziewczyny oraz rozbudzać u nich zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi.
Kobiety stanowią ponad połowę społeczeństwa, a ich brak w życiu publicznym, w sferze politycznej czy gospodarczej, to nie tylko kwestia naruszania praw człowieka, ograniczania możliwości indywidualnego rozwoju czy stabilnego zatrudnienia i otrzymywania wynagrodzenia na równi z mężczyznami. To również pozbawianie możliwości wpływu, podejmowania decyzji i szukania rozwiązań, także dla wyzwań, które stoją obecnie przed ludzkością. Niewykorzystanie tego potencjału jest stratą dla wszystkich. Aby osiągnąć ONZ-owskie Cele Zrównoważonego Rozwoju (www.un.org.pl), utrzymać demokrację i wzmocnić społeczeństwo obywatelskie, należy uwzględnić siłę, głos i perspektywy całej populacji, nie tylko jej połowy.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top