Prawo06 września, 2015

II Kongres Edukacja i Rozwój organizowany przez Wolters Kluwer 22 23 X 2015 r Centrum Olimpijskie Warszawa

Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, to hasło przewodnie II Kongresu Edukacja i Rozwój, organizowanego prze Wolters Kluwer wydawcę
czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej”, „Przed Szkoła” i serwisu Prawo Oświatowe

W dniach 22-23 października 2015 w Warszawie w Centrum Olimpijskim odbędzie się II Kongres Edukacja i Rozwój. Jest to spotkanie branżowe, integrujące środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.

Hasłami przewodnimi, wokół których zbudowany jest program Kongresu są:
Edukacja szansą rozwoju regionów i kraju.
Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, wspiera innowacyjne środowiska uczenia.
Integracja działań oświaty, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego warunkiem sukcesu.


--->>> Szczegółowe informacje dotyczące II Kongresu Edukacja i Rozwój
na stronie
www.kongres-edukacja.pl <<<---
 

Kongres został objęty patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, a także przez instytucje oświatowe i samorządowe.

Udział w II Kongresie potwierdzili goście specjalni:
Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Prof. Jerzy Vetulani - Polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Jürgen Hogeforster - Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego

W programie Kongresu znajdują się zagadnienia dotyczące całego procesu nauczania począwszy od formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe, poprzez mechanizmy organizacji systemu oświaty, aż po procesy dydaktyczne.
Podczas II Kongresu Edukacja i Rozwój odbędą się równoległe konferencje:


W programie m.in.:

 • • Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju.. Czy to mit, czy realność? Jakie już funkcjonują
 • rozwiązania pokazujące, że inwestycje w edukację są korzystne dla rozwoju regionów?
 • • Forum Dobrych Praktyk Edukacyjnych w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej,
 • lokalnej, szkolnej i przedszkolnej
 • • Szkolnictwo zawodowe – efekty reformy, edukacja zawodowa poprzez praktykę, współpraca szkół
 • i przedsiębiorstw, programy integracji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego z pracodawcami
 • • Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 na wspieranie projektów związanych z edukacją zawodową
 • • Współpraca szkół z pracodawcami jako warunek jakości i efektywności kształcenia
 • • Nowoczesne technologie w organizacji edukacji w oświacie, szkolnictwie wyższym i edukacji
 • ustawicznej i zawodowej
 • • Edukacja poprzez zabawę, praktykę, kulturę.
 • • Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia się i pracy.
 • • Neurobiologia, psychologia, pedagogika – wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się.
 • • Zabawa w poznawaniu, uczeniu się i pracy, m. in.: Zabawki, grywalizacja, Zabawa w terapiach dysfunkcji;
 • • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – tutoring, mentoring, coaching, kompetencje emocjonalne nauczycieli; kompetencje trenerskie,
 • • Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa komfortu i rozwoju własnego.


Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i profesjonalnych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży edukacyjnej, prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.
W ofercie wydawnictwa znajdują się produkty elektroniczne serwis Prawo Oświatowe, książki i czasopisma – „Dyrektor Szkoły”, „Przed Szkołą” jak również szkolenia, konferencje oraz rozwiązania informatyczne dla szkół i przedszkoli. www.wolterskluwer.pl
 

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top