Prawo09 lipca, 2015

II Kongres Edukacja i Rozwój 22 23 października 2015 r Warszawa

Kongres Edukacja i Rozwój jest spotkaniem branżowym, integrującym środowisko edukacyjne wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa. XXI wiek jest czasem dynamicznych zmian cywilizacyjnych, które wyznaczają nowe wymagania dla formalnych systemów edukacji obejmujących oświatę, szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne i zawodowe.

Ideą przewodnią II Kongresu Edukacja i Rozwój jest budowa innowacyjnych środowisk uczenia się poprzez kształtowanie warunków do pozytywnych motywacji w ukierunkowaniu na zdobywanie wiedzy, wykorzystanie różnorodnych form zabawy i praktyki dla podnoszenia efektywności uczenia się oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwiązań organizacyjnych, technologicznych i prawnych dla podnoszenia jakości edukacji oraz tworzenia wartości dodanej .
Pozytywna motywacja jest siłą napędową każdej ludzkiej aktywności. Jest niezbędna do poznawania i rozwoju. Edukacja poprzez zabawę, kulturę i praktykę, podnosi skuteczności podjętych działań. Innowacyjne środowiska uczenia się starają się zapewnić warunki efektywnej edukacji.

Na program Kongresu złożą się zintegrowane programy równolegle prowadzonych spotkań skierowanych do:

 • • Dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, także zawodowych, Nauczycieli; Psychologów; Pedagogów; Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli;
 • • Przedstawicieli samorządu terytorialnego i organów prowadzących odpowiedzialnych za oświatę;
 • • Pracowników administracji uczelnianej, kadry naukowej i akademickiej, studentów
 • • Dyrektorów personalnych i kierowników działów szkoleniowych w firmach, przedstawicieli firm szkoleniowych oraz trenerów ; dyrektorów bibliotek uczelnianych.
 • • Instytucji i firm wspierających oświatę, oferujących rozwiązania, projekty oraz produkty, usprawniające i unowocześniające działalność wszystkich placówek edukacyjnych .


Bloki tematyczne w programie Kongresu to m. in:

 • • Edukacja, jako szansa rozwoju regionów i kraju.
 • • Forum Dobrych Praktyk Edukacyjnych w skali międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej, lokalnej, szkolnej i przedszkolnej
 • • Pozytywna motywacja, jako warunek niezbędny efektywności uczenia.
 • • Neurodydaktyka – wsparcie nauki dla tworzenia przyjaznego środowiska uczenia się.
 • • Zabawa w poznawaniu, uczeniu się i pracy, m. in.:

• Zabawki, Klocki, grywalizacja w edukacji
• Zabawa w terapiach dysfunkcji
• Edukacja muzealna, kultura, nauka, sport w edukacji.
• Cyfrowa dydaktyka - nowoczesne technologie w dydaktyce - TIK jako zabawa w uczeniu się

 • • Nowoczesne technologie w organizacji edukacji w oświacie, szkolnictwie wyższym i edukacji ustawicznej i zawodowej
 • • Szkolnictwo zawodowe – edukacja poprzez praktykę, doświadczania i zabawę.
 • • Akademia Rozwoju Kompetencji Zawodowych – tutoring, mentoring, coaching, kompetencje emocjonalne nauczycieli; kompetencje trenerskie
 • • Wellness, jako element sukcesu zawodowego - strefa rozwoju własnego.


Program II Kongresu Edukacja I Rozwój będzie się odbywał z wykorzystaniem różnych form pracy

 • • Strefa EXPO – prezentacje rozwiązań edukacyjnych i organizacyjnych partnerów
 • • Strefa Arena – strefa wystąpień VIP, key speakerów, Think Thank o rozwoju
 • • Strefy Workshop & Fun, Practice & Play, Biznes & Education – strefy warsztatów i prezentacji


W trakcie trwania Kongresu rozstrzygnięty zostanie Konkurs na Super Dyrektora Szkoły i Przedszkola, który ma na celu wyłonienie dyrektorów potrafiących kierować placówkami oraz wprowadzać w nich rozwiązania organizacyjne podnoszące jakość i komfort edukacji. Organizowany przez czasopisma „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kady Oświatoweh” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola”. Więcej na www.superdyrektor.pl

II Kongres Edukacja i Rozwój przygotowywany jest przez wydawnictwo Wolters Kluwer oraz wielu partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Do współpracy zaprosiliśmy instytucje reprezentujące administrację publiczną, naukę i szkolnictwo wyższe, przemysł i biznes.

Wolters Kluwer jest największym wydawcą publikacji prawniczych i profesjonalnych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży edukacyjnej, prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw.
W ofercie wydawnictwa znajdują się produkty elektroniczne serwis Prawo Oświatowe, książki i czasopisma – „Dyrektor Szkoły”, „Przed Szkołą” jak również szkolenia, konferencje oraz rozwiązania informatyczne dla szkół i przedszkoli. www.wolterskluwer.pl

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top