Prawo01 października, 2019

Budowanie zespołu wolontariackiego - Malina Baranowska-Janusz, Greta Droździel-Papuga

W prowadzeniu wolontariatu w szkole kluczowe są nie tylko dobra organizacja i znajomość tajników wolontariatu, ale przede wszystkim zespół uczniowski, z którym się pracuje. Trudności w formowaniu tego zespołu powoduje jego zmienność.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2019/9

Co się zmienia? Po pierwsze, liczba osób, z którymi pracujemy – często zaczynamy w dużym zespole, a kończymy z garstką najbardziej wytrwałych. Po drugie, same osoby – „starzy” wolontariusze odchodzą wraz z zakończeniem edukacji w naszej szkole i przychodzą „nowi”. Po trzecie, zaangażowanie zmieniające się w przypadku przeszkód lub rozczarowań oraz motywacja, która jest różna, bo skupiona na zdobywaniu punktów bądź wynikająca z wewnętrznych pobudek.
Jak więc budować zespół, gdy mamy tyle zmiennych i niestały zespół? To, od czego warto zacząć i co pomoże w zbudowaniu wolontariatu, zawarłyśmy w pięciu punktach, które opiszemy w niniejszym artykule:
1. Stałe ramy dla niestałego zespołu.
2. Dobra komunikacja.
3. Świadomość dynamiki grupy i procesu.
4. Otwartość na zmiany i akceptacja nieznanego.
5. Docenienie.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top