LEX Hub image
Prawo02 sierpnia, 2021

Biznes bez papieru. Szybko. Bezpiecznie. Oszczędnie

Cyfryzacja całych stref gospodarki stała się faktem. Zawieranie umów oraz bezpieczne przesyłanie, negocjowanie czy podpisywanie dokumentów w formule online jest już normą w kolejnych sektorach.

Misją DoxyChain jest stworzenie nowych, europejskich standardów bezpieczeństwa dla zarządzania dokumentami. Dlatego powstała infrastruktura oparta na rejestrach rozproszonych oraz kryptografii, gdzie raz zapisane informacje są niemożliwe do zmiany.

Rozwiązanie to idealnie wpisuje się w dzisiejsze potrzeby rynku w wielu sektorach. Wystarczy tylko wspomnieć branżę prawniczą i wnioski z badań zawartych w przygotowywanym przez firmę Wolters Kluwer – globalnym raporcie Future Ready Lawyer (pobierz raport). Badania potwierdzają dominującą rolę LegalTech’u w przyszłości, w tym bezpiecznej komunikacji i zarządzania dokumentami. Dodatkowo 81% szefów działów prawnych deklaruje, że będzie wymagało od kancelarii opisu używanych najnowszych technologii w celu optymalizacji usług.

Depapieryzacja biznesu

DoxyChain

Schemat przedstawiający Jak działa DoxyChain?Platforma DoxyChain może stać się katalizatorem dla uruchomienia procesu digitalizacji. Dotychczasowe rozwiązania umożliwiające elektroniczne podpisanie dokumentów często były niewystarczające. Niekiedy sposób, w jaki dokument był cyfryzowany, przesłany, a potem archiwizowany, pozostawał wciąż nie zaadresowanym, a jednocześnie niezwykle ważnym ogniwem w łańcuchu wytwarzania i zarządzania dokumentem. DoxyChain ze swoim rozwiązaniem umożliwia dużym korporacjom – ale też mniejszym przedsiębiorstwom – nową warstwę bezpieczeństwa poprzez zaimplementowanie w odpowiedni sposób technologii blockchain. Tym samym powstaje nowy segment rynku: Blockchain Document Management System.

Ułatwienie w wielu sektorach

W sektorze energetycznym DoxyChain może pełnić rolę trwałego nośnika, ale również platformy do zawierania umów dotyczących dystrybucji lub sprzedaży energii między prosumentami, a odbiorcami. I to bez angażowania podmiotu centralnego. Idealnie wpisuje się to w rozwiązania ESG, których spółki potrzebują np. ze względu na „Taksonomię Unii Europejskiej”. Sektor bankowy już dostrzegł potencjał technologii blockchain, która gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa i szybkości realizowanych operacji, umożliwiając płynną wymianę informacji i komunikacji pomiędzy instytucją a jej klientami, a ponadto pozwala na optymalizację kosztów i wydajności. Uważamy, że inne banki pójdą drogą polskiego giganta PKO BP i również zaczną stosować rozwiązania oparte na technologii blockchain – ufamy, że będzie to nasze rozwiązanie. W przyszłości platforma do zarządzania dokumentami, to również ułatwienie dla branży ubezpieczeniowej – nie tylko jako trwały nośnik ułatwiający przetwarzanie informacji oraz weryfikację dokumentów, ale też sposób zawierania umów ubezpieczeniowych oraz automatycznego realizowania ich postanowień na wypadek ziszczenia się zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Trwały nośnik

Jednym z workflow’ów dostarczanych przez platformę i zabezpieczonych przez smart kontrakty jest trwały nośnik – szczególnie istotny dla klientów z branż regulowanych takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, energetyczne, telecomy, czy nawet e-commerce. Trwały nośnik to nie tylko bezpieczeństwo dokumentów, ale również oszczędności, np. bank PKO, z tytułu wdrożenia cyfryzacji i przedkładania w ten sposób dokumentów dla swoich klientów, zaoszczędził w dwa lata kilkadziesiąt milionów złotych. Według ekspertów spółki osiągają znaczne oszczędności dzięki wyeliminowaniu dystrybucji dokumentów papierowych. Celem trwałego nośnika jest zabezpieczenie obydwu stron transakcji przed nieautoryzowanymi zmianami w zapisach umownych. Zasadniczo sprawia, że korporacja, jak i klienci korporacji, mogą mieć wreszcie jedno źródło informacji – blockchain, która pozwala obu stronom kontraktu na precyzyjne śledzenie wszystkich dokonanych ustaleń i zmian w dokumentach co do dnia, godziny i minuty. Blockchain, jako trwały nośnik informacji, umożliwia udostępnianie dokumentów szerokiemu gronu odbiorców w bezpieczny i szybki sposób. Pozwala to na przyspieszenie tradycyjnych procesów i komunikacji między użytkownikami zarówno indywidualnymi jak i instytucjonalnymi. Zaletą zastosowania technologii Blockchain w procesie zarządzania dokumentami jest możliwość natychmiastowego zweryfikowania konkretnego dokumentu (np. tego kto go stworzył, podpisał, jakie i kiedy wprowadzono do niego zmiany), przy jednoczesnej możliwości wykrycia prób manipulacji. Dzięki temu uniknąć można problemu związanego z duplikacją dokumentu i używaniem jego różnych wersji. Obieg dokumentów, dokonywany za pomocą technologii Blockchain, jako sposób komunikacji, może znaleźć zastosowanie nie tylko w obrocie między partnerami biznesowymi, ale też umocnić pewne procedury wymagane przepisami prawa.

Rozwiązanie DoxyChain jest idealne w przypadku stosowania tzw. wzorców umownych (nie podlegające negocjacjom ogólne warunki umowy, regulaminy etc.). Trwały nośnik zabezpiecza bowiem strony przed nieuczciwymi praktykami ze strony kontrahenta. Stosowanie tzw. trwałego nośnika wymagają przepisy prawa wymagają, a blockchain dostarczany przez DoxyChain spełnia wszystkie techniczne warunki i jest zgodny z wymogami prawnymi.

Praca z dokumentem online

Drugi workflow polega na możliwości umieszczenia na platformie dokumentu i przypisania do niego podmiotów posiadających różne role i uprawnienia. Jest to szczególnie istotne dla dynamicznych przedsiębiorstw – może ułatwić procesy negocjacyjne i transakcyjne. Platforma dostarcza możliwość efektywnej i bieżącej współpracy przy przesyłaniu, informowaniu oraz podpisywaniu dokumentów – zarówno wewnątrz spółki, jak i przy udziale zewnętrznych kontrahentów. Dzięki odpowiedniemu poziomowi uwierzytelnienia podpis DoxyChain odpowiada wymogom Rozporządzenia eIDAS w zakresie zaawansowanego podpisu elektronicznego.

Bezpieczeństwo to blockchain

Dla klientów korporacyjnych rozwiązanie oparte na technologii blockchain jest rozwiązaniem nowoczesnym, pozwalającym na szybkie dostosowanie się do zmieniających się wymogów regulacyjnych. Pomaga instytucjom w relacjach z klientami detalicznymi, w tym z konsumentami. Klient ma łatwy dostęp do wszelkiej dokumentacji, w tym zmian regulaminów czy ogólnych warunków umowy. Wprowadzenie takiego rozwiązania nie stanowi rewolucji w obecnych przyzwyczajeniach klientów czy systemach klientów korporacyjnych. Przeniesienie obiegu dokumentów na zabezpieczoną przez blockchain platformę to przede wszystkim ułatwienie, oszczędność oraz lepsze wpisywanie się podmiotów w działania ESG.

LEX HUB
System DoxyChain
Automatyzacja dokumentów JUŻ tu jest - postaw na sprawdzone i wiarygodne rozwiązania

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
LEX HUB
System DoxyChain
Automatyzacja dokumentów JUŻ tu jest - postaw na sprawdzone i wiarygodne rozwiązania
Back To Top