Prawo03 października, 2019

Bestsellery września 2019 w księgarni profinfopl

1. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2019.
15. wydanie zbioru cywilnego PLUS.

Fragment publikacji (.pdf)

2. Zbiór cywilny PLUS 2019 + Zbiór karny PLUS 2019 - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
Najnowsze wydania dwóch zbiorów przepisów.

3. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
50. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego.

Fragment publikacji (.pdf)

4. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
55. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego.

Fragment publikacji (.pdf)

5. MERITUM Postępowanie karne.
Autor: Redakcja naukowa: Dariusz Świecki.
Rok wydania: 2019.
Książka uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację procedury karnej, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r.

MERITUM Postępowanie karne
Redakcja naukowa: Dariusz Świecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

6. Kodeks postępowania cywilnego. Zestawienie zmian przepisów. Nowelizacja 2019.
Rok wydania: 2019.
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem. W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję.

7. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

Fragment publikacji (.pdf)

8. Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami.
Autor: Wojciech Gonet .
Rok wydania: 2019.
Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych.

Fragment publikacji (.pdf)

9. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019.
Autor: Redakcja naukowa: Tadeusz Zembrzuski.
Rok wydania: 2019.
Czytelne porównanie dotychczasowego oraz aktualnego stanu prawnego.

10. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego.

Fragment publikacji (.pdf)

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top