Prawo03 września, 2019

Bestsellery sierpnia 2019 w księgarni profinfo.pl

1. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
50. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

2. Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami.
Autor: Wojciech Gonet .
Rok wydania: 2019.
Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

3. Kodeks postępowania cywilnego. Zestawienie zmian przepisów. Nowelizacja 2019.
Rok wydania: 2019.
W publikacji zaprezentowano w sposób czytelny i przejrzysty - w formie tabeli – porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z ich nowym brzmieniem. W drugim wydaniu podano daty dzienne wejścia w życie poszczególnych znowelizowanych przepisów tego Kodeksu oraz ich hasłową definicję. 

Fragment publikacji (.pdf)

4. Candidate experience. Jeszcze kandydat, czy już klient?.
Autor: Maja Gojtowska .
Rok wydania: 2019.
Candidate experience to ogół doświadczeń osób aplikujących do pracy w danej organizacji bazujący na kontaktach przed, w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. I o tym właśnie jest ta książka. 

Fragment publikacji (.pdf)

5. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Opłaty w sprawach karnych. Postępowanie w sprawach nieletnich.
Autorzy: .
Rok wydania: 2019.
55. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)

6. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019.
Autor: Redakcja naukowa: Tadeusz Zembrzuski.
Rok wydania: 2019.
Komentarz stanowi kompleksowe, dogłębne i praktyczne spojrzenie na nowy kształt postępowania cywilnego, uwzględniające zarówno zmiany wprowadzane ustawą z 4 lipca 2019 r., jak i obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. ustawą o komornikach sądowych. 

7. Kalendarz Dyrektora Szkoły 2019/2020.
Rok wydania: 2019.
Praktyczny i funkcjonalny terminarz roku szkolnego (wrzesień 2019 - wrzesień 2020). 

Fragment publikacji (.pdf)

8. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych.
Rok wydania: 2019.
32. wydanie zbioru przepisów z prawa handlowego. 

Fragment publikacji (.pdf)

9. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz. Orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2017.
W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)

10. Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019.
Autorzy: Redakcja naukowa: Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski.
Rok wydania: 2019.
W książce skomentowano zmiany, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy ustawodawca wprowadził bądź planuje wprowadzić do postępowania cywilnego. Przewodnim tematem opracowania jest tzw. duża nowelizacja procedury cywilnej uchwalona dnia 4 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, oczekująca aktualnie na podpis Prezydenta RP. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019
Redakcja naukowa: Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 100 zł

O Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) to światowy lider w zakresie informacji, oprogramowania i usług dla profesjonalistów z następujących sektorów: zdrowie, podatki i rachunkowość, zgodność z przepisami finansowymi i Corporate Compliance, prawo i regulacje oraz efektywność przedsiębiorstwa i ESG. Pomagamy naszym klientom w podejmowaniu krytycznych decyzji każdego dnia poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań, które łączą głęboką wiedzę branżową z technologią i usługami.

Przeglądaj powiązane tematy
Kontakt dla mediów
Karolina Wilczyńska-Rheims
Karolina Wilczyńska-Rheims
Dyrektor Działu Kreacji i Projektów Marketingowych
Wolters Kluwer Polska
Back To Top