Prawo13 listopada, 2018

Kancelaria Prawna - Wersja 3.1.0

 • Dodano możliwość synchronizacji terminów z kalendarzami Google
 • Umożliwiono pobieranie danych firm lub instytucji z serwisu LEX Informator Prawno-Gospodarczy
 • Uniezależniono dostęp do modułu Kasa od dostępu do modułu Finanse. Dla modułu kasowego można teraz określić oddzielne prawa dostępu.
 • Umożliwiono określenie widoczności dokumentów w module Dokumenty dla danego pracownika (nieograniczone, moich grup, tylko moje)
 • Umożliwiono generowanie wszystkich raportów (w tym dokumentów finansowych) jako dokumenty DOC (natywny format MS Word) zamiast RTF. Funkcjonalność należy włączyć w parametrach programu w zakładce Inne. Do jej działania konieczne jest posiadanie pakietu MS Office w wersji: 2016, 2013 lub 2010.
 • Umożliwiono wyszukiwanie dokumentów finansowych po numerze dokumentu
 • Dodanie nowej kategorii pracownika powoduje teraz automatyczne dodanie stawek (z aktualną datą) dla wszystkich aktywnych kontaktów oraz niezakończonych spraw
 • Podczas fakturowania spraw ryczałtowych dodano możliwość podglądu czynności, związanych z daną sprawą ryczałtową, przed jej dodaniem do faktury
 • Dla paragonów o formie płatności: przelew, informacja o tym, że formą płatności jest przelew, pojawia się już na samym paragonie
 • Dodano nowe pola dla importu kontaktów z programu MS Excel
 • Zwiększono liczbę znaków w nazwie sprawy
 • Zwiększono liczbę znaków w polach Notatki na zakładkach finansowych dla spraw i kontaktów
 • Usprawniono wysyłanie dokumentów finansowych e-mailem w formacie PDF - teraz generowania jest tylko jedna kopia dokumentu (oryginał)
 • Usprawniono analityki przychodowe
 • Poprawiono zaokrąglanie wartości brutto w module Koszty
 • Usprawniono pobieranie aktualnej daty z serwera programu
 • Ułatwiono proces aktualizacji programu Kancelaria Prawna. Program aktualizacyjny może pracować w trybie cichym - bez wyskakujących okienek. Tę informację należy przekazać administratorom sieci w kancelarii.
 • Zaktualizowano bazę sądów i instytucji

Pobierz

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top