Prawo26 marca, 2024

Aktualizacja systemu Kancelaria Notarialna wersja 8.1.2 i LEX@TEXT wersja 5.1.2

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że 26.03.2024 r. do dystrybucji trafiła aktualizacja pakietu KANCELARIA NOTARIALNA oznaczona numerem 8.1.2 oraz LEX@TEXT oznaczony numerem 5.1.2.

Zmiany w programie KANCELARIA NOTARIALNA wersja 8.1.2:

 • W głównym oknie programu został dodany kafelek "Akty bez daty przesłania do MSWiA"
 • W oknie z parametrami wydruku raportu MSNot24 wprowadzono możliwość podania dat przekazania odpisów do MSWiA dla aktów związanych z numerami 70 oraz 71 MSNot24
 • W Repertorium dodano w sekcji Filtry nowy filtr "Akty bez daty przesłania do MSWiA"
 • Wprowadzono zmianę domyślnej składki na samorząd, ustalając ją na wartości 2,5%
  i 700 zł (wartości te można niezależnie zmienić w parametrach programu)
 • Poprawiono błąd weryfikacji poprawności udziałów KAS/GIIF dla stosunku 1/27 wartości udziałów
 • Poprawiono błąd wydruku repertorium dla zaznaczonych przy ustawionym filtrze zaawansowanym
 • Poprawiono błąd braku kodu PKWiU na fakturach wystawionych z poziomu Repertorium "Na podstawie definicji płatników"
 • Poprawiono działanie filtra niezapłaconych faktur w module Finanse
 • Poprawiono błąd pojawiający się podczas powielanie strony wierzyciela/administratora hipoteki we wniosku KW
 • W fakturach korygujących do faktur zgrupowanych udostępniono możliwość edycji poszczególnych kwot korekty dla czynności znajdujących się na zakładce Repertorium faktury 
 • Poprawiono problem z wydrukiem analiz GIIF dla "starych" transakcji wprowadzonych przed rozróżnieniem jako podlegających/niepodlegających KAS 

Zmiany w programie Lex@Text 5.1.2:

 • Wprowadzono rozpoznanie opłaty CREWAN podczas automatycznego wprowadzania aktu do Kancelarii Notarialnej
 • Zmiany wynikające z aktualizacji Kancelarii Notarialnej 8.1.2.
Pliki aktualizacyjne są dostępne w sekcji "Instalacja" na stronie www programu.

 

Z wyrazami szacunku
Zespół Systemu Kancelaria Notarialna

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top