Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, rzecznik patentowy i radca prawny.

Prowadzi wykłady z prawa europejskiego oraz prawa własności przemysłowej. Autor wielu prac z zakresu prawa spółek, prawa europejskiego oraz prawa własności przemysłowej, w szczególności prawa ochrony znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, reklamy, prawa patentowego oraz problematyki prawnej internetu

Prowadzi kancelarię prawno-patentową, reprezentując klientów przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Europejskim Urzędem Patentowym.


Back To Top