Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; radca prawny; politolog; autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i monografii z indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

No Related Media found.
Back To Top