Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, autorka podręczników do języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej, pakietu edukacyjnego dla przedszkoli oraz trzech programów nauczania, w tym jednego nagrodzonego przez MEiN. Pracuje ze studentami na UJ i na Uniwersytecie SWPS, prowadzi wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Koordynatorka wojewódzka Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polskiej Sekcji IBBY, właścicielka marki Psychologia edukacyjna. Za popularyzację czytania wśród dzieci i nauczycieli otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Obecnie zajmuje się także psychologią edukacji oraz bada, jak najskuteczniej pomagać dzieciom i młodzieży w poznawaniu świata i rozwijaniu swojego myślenia.


Back To Top